Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сте - Намерени са 223 думи от търсенето
единовластен - единовластна, единовластно, мн. единовластни, прил. Едновластен.
закостенявам - закостеняваш, несв. и закостенея, св. 1. Ставам твърд, като кост. 2. Прен. Не се развивам, оставам в едно и също състояние (за въз...
околовръстен - околовръстна, околовръстно, мн. околовръстни, прил. Който минава околовръст, който заобикаля. Околовръстно шосе.
опръстенявам - опръстеняваш, несв. и опръстеня, св.; какво. Поставям пръстен — метална пластина с данни — на птица (или друго животно), за да се ...
повърхностен - повърхностна, повърхностно, мн. повърхностни, прил. 1. Който не се задълбочава в разсъждения; лекомислен, бегъл, несериозен. 2. Ко...
пълновластен - пълновластна, пълновластно, мн. пълновластни, прил. Който има пълновластие.
пълновръстен - пълновръстна, пълновръстно, мн. пълновръстни, прил. Пълнолетен.
състезателен - състезателна, състезателно, мн. състезателни, прил. Който се отнася до състезание или е предназначен за състезание. Състезателен н...
безхитростен - безхитростна, безхитростно, мн. безхитростни.1. Който е лишен от хитрост; чистосърдечен.2. Който няма големи претенции; прост, иск...
консистенция - само ед. Спец. Степен на плътност, на гъстота или мекост на разтвори или вещества. Полутечна консистенция.
министерство - мн. министерства, ср. 1. Централно правителствено учреждение, което ръководи отделен клон от държавното управление. Министерство н...
многостенник - мн. многостенници, (два) многостенника, м. Спец. Геометрична фигура с най-малко четири стени.
неестествено - нареч. 1. Престорено, пресилено. Смее се неестествено. 2. Необичайно, ненормално. Неестествено руса коса.
стерилизирам - стерилизараш, несв. и св. 1. Какво. Обеззаразявам хранителни стоки, инструменти, превързочни материали и др. 2. Разг. Какво. Консе...
систематичен - систематична, систематично, мн. систематични, прил. 1. Който се извършва по определен ред, който следва определена система (в 1 зн...
стерилизатор - мн. стерилизатори, (два) стерилизатора, м. Апарат за обеззаразяване на хранителни стоки, инструменти, превързочни материали и др.
стерилизация - само ед. Стерилизиране.
стереометрия - само ед. Спец. Дял от геометрията, който изучава триизмерно телата, фигурите. // прил. стереометричен, стереометрична, стереометри...
широколистен - широколистна, широколистно, мн. широколистни. Който е с широки и плоски листа, а не с игловидни.
жизнерадостен - жизнерадостна, жизнерадостно, мн. жизнерадостни, прил. Който се радва на живота; бодър, весел.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: