Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сте - Намерени са 223 думи от търсенето
растениевъд - мн. растениевъди, м. Човек, който отглежда, въди растения.
съпричастен - съпричастна, съпричастно, мн. съпричастни, прил. Който има непосредствено отношение към нещо или участва в него. Той също е съприч...
безкористен - безкористна, безкористно, мн. безкористни.Който е лишен от корист.// нареч. безкористно.// същ. безкористност, безкористността.
безмилостен - безмилостна, безмилостно, мн. безмилостни.Който не проявява милост или който се извършва без милост и компромиси; жесток.// нареч....
мистериозен - мистериозна, мистериозно, мн. мистериозни, прил. Тайнствен, загадъчен, необясним, потаен. Мистериозно изчезване. // същ. мистериоз...
неврастеник - мн. неврастеници, м. Човек, който страда от неврастения.
неврастения - само ед. Спец. Разстройство на нервната система, което се изразява в раздразнителност, болки в главата, безсъние, умора и др.
пристрастен - пристрастена, пристрастено, мн. пристрастени, прил. Който се е пристрастил. Пристрастен към цигарите човек.
самовластен - самовластна, самовластно, мн. самовластни, прил. 1. Който има неограничена власт. 2. Който не търпи ограничения. В семейството си ...
стенография - само ед. Вид писмо със специални съкращения за бързо записване, обикн. на устна реч; бързопис, скоропис. // прил. стенографски, ст...
стенографка - мн. стенографки, ж. Жена стенограф.
петостенник - мн. петостенници, (два) петостенника, м. Геометрическа фигура, която има пет стени.
повсеместен - повсеместна, повсеместно, мн. повсеместни, прил. Който става навсякъде или е разпространен върху голяма територия. Повсеместни гра...
стереотипен - стереотипна, стереотипно, мн. стереотипни, прил. 1. Който е отпечатан със стереотип. 2. Прен. Който показва липса на оригиналност;...
екзистенция - мн. екзистенции, ж. Съществуване.
екстензивен - екстензивна, екстензивно, мн. екстензивни, прил. Който е насочен към увеличаване на количеството, но без подобряване на качеството...
министерски - министерска, министерско, мн. министерски, прил. Който се отнася до министър или министерство. Министерски пост. • Министерски съв...
неестествен - неестествена, неестествено, мн. неестествени, прил. Който не е естествен; престорен, пресилен, необичаен. Неестествена усмивка.
стеснителен - стеснителна, стеснително, мн. стеснителни, прил. 1. Който изпитва стеснение (във 2 знач.); притеснителен, срамежлив, свит. Стеснит...
анестезиолог - мн. анестезиолози.Лекар, специалист по анестезиология.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: