Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сте - Намерени са 223 думи от търсенето
костенурка - мн. костенурки, ж. Вид влечуго с тяло, покрито с костена броня, което се придвижва бавно с четири крака, съществува в много подвид...
нерадостен - нерадостна, нерадостно, мн. нерадостни, прил. Който не съдържа и не изразява радост; тъжен, печален. Нерадостно детство.
министерша - мн. министерши, ж. Разг. Съпруга на министър.
ненавистен - ненавистна, ненавистно, мн. ненавистни, прил. Който предизвиква ненавист; омразен. Ненавистен враг.
подвластен - подвластна, подвластно, мн. подвластни, прил. Който се намира под властта на някого или на нещо.
простенвам - простенваш, несв. и простена, св. Започвам да стена или стена периодично, с прекъсвания.
стенограма - мн. стенограми, ж. Стенографски запис на текст, обикн. реч, изказване и др.
степенувам - степенуваш, несв. 1. Какво. Подреждам според степента на важност, значимост. Трябва да степенуваме нещата. 2. Спец. В математиката...
постепенен - постепенна, постепенно, мн. постепенни, прил. Който се извършва на последователни степени, плавно, без скокове. Постепенен преход....
стенобитен - стенобитна, стенобитно, мн. стенобитни, прил. Истор. Който е предназначен да разбива стени на крепости. Стенобитно оръдие. Стеноби...
стенописец - мн. стенописци, м. Художник майстор на стенописи.
неизвестен - неизвестна, неизвестно, мн. неизвестни, прил. 1. За който няма сведения; непознат, неизучен. Открит е неизвестен вид растение. 2. ...
апостериори - (лат. a posteriori)Филос. Въз основа на опита, на фактите. Противоп. априори.// Прил. апостериорен.
безстрастен - безстрастна, безстрастно, мн. безстрастни.Който е лишен от страст; равнодушен, безразличен.// нареч. безстрастно.// същ. безстраст...
баптистерий - (нлат. baptisterium от гр. baptisterion 'къпалия')Църк.1. Странична част на храм за извършване на кръщение.2. Купел, съд...
едновластен - едновластна, едновластно, мн. ед-новластни. прил. Който единствен разполага с властта или при който властта е в ръцете само на едн...
екстернирам - екстернираш, несв. и св.; кого. Изселвам извън пределите на страната.
естетизация - само ед. Естетизиране.
естетизирам - естетизираш, несв. и св.; какво. 1. Придавам естетически характер, разглеждам като естетически значимо. Опитват се да естетизират ...
непокръстен - непокръстена, непокръстено, мн. непокръстени, прил. Който не е покръстен, не е приел християнството.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: