Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сте - Намерени са 223 думи от търсенето
добросъвестен - добросъвестна, добросъвестно. мн. добросъвестни, прил. 1. Който проявява съвестта си при изпълнение на някаква работа или на задъл...
първостепенен - първостепенна, първостепенно, мн. първостепенни, прил. Който е на първо място, с първа степен по качество, важност. Първостепенна ...
състезавам се - състезаваш се, несв.; с кого/с какво. Участвам в състезание.
министерствам - министерстваш, несв. и св. 1. Работя като министър. 2. Прен. Разг. Стремя се да ръководя, да командвам.
неврастеничка - мн. неврастенички, ж. Жена неврастеник.
сладострастен - сладострастна, сладострастно, мн. сладострастни, прил. 1. Който обича чувствените наслади; сластен, чувствен, страстен, похотлив. ...
стенографирам - стенографираш, несв. и св.; какво. Записвам със средствата на стенографията. Стенографирам изказване. // същ. стенографиране, ср.
четиристенник - мн. четиристенници, (два) четиристенника, м. Геометрическо тяло, което има четири стени.
анестезиология - Спец. Наука за прилагане на медицински упойващи средства.
безпристрастен - безпристрастна, безпристрастно, мн. безпристрастни.Който не проявява или не изразява пристрастие.// нареч. безпристрастно. / същ. ...
екзистенциален - екзистенциална, екзистенциално, мн. екзистенциални, прил. 1. Който се отнася до съществуването, до поддържането на живота. 2. Койт...
естествознание - само ед. Естествени, природни науки (за явленията и закономерностите в природата).
извънестествен - извънестествена, извънестествено, мн. извънестествени, прил. 1. Който е свръхестествен. Извънестествени сили. 2. Който е извънмере...
свръхестествен - свръхестествена, свръхестествено, мн. свръхестествени, прил. Който е необясним по естествен път; мистичен, тайнствен. Свръхестеств...
систематизирам - систематизираш, несв. и св.; какво. Подреждам в система (в 1 знач.). Систематизирам знания. // същ. систематизиране, ср.
систематически - систематическа, систематическо, мн. систематически, прил. Систематичен.
растениевъдство - само ед. Подразделение в селското стопанство на една страна, което се занимава с отглеждане на растения.
министерствувам - министерствуваш, несв. и св. Министерствам.
противоестествен - противоестествена, противоестествено, мн. противоестествени, прил. Който е противен на естественото, на обичайното, на нормалното....
световноизвестен - световноизвестна, световноизвестно, мн. световноизвестни, прил. Който е известен в цял свят. Световноизвестен писател.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: