Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

нан - Намерени са 179 думи от търсенето
нанижа - нанижеш, мин. св. нанизах, мин. прич. нанизал, св. — вж. нанизвам.
нанкам - нанкаш, несв. За деца — спя, спинкам.
сонант - мн. сонанти, (два) сонанта, м. Спец. В езикознанието — съгласен звук, който сам може да образува сричка.
асонанс - мн. асонанси, (два) асонанса.В литературата - съзвучие, повторение на еднакви гласни в един или няколко съседни стиха.
наносен - наносна, наносно, мн. наносни, прил. Който е образуван чрез наноси. Наносни пластове.
нанасям - нанасяш, несв. и нанеса, св.; какво. 1. Внасям голямо количество от нещо. 2. За вода — донасям твърди вещества (пясък, кал и др.)....
финанси - само мн. 1. Държавните парични средства и системата за тяхното събиране и разпределяне. Министерство на финансите. 2. Пари. Трудно...
дознание - мн. дознания, ср. Спец. В правото - предварително разследване на престъпление преди следствието, както и документът, който го отра...
дисонанс - мн. дисонанси, (два) дисонанса, м. 1. Спец. В музиката — нехармонично съчетаване на музикални тонове. 2. Спец. В литературата — не...
изгнание - само ед. 1. Прогонване от родна страна или роден край, обикн. по политически причини; изселване. Живея в изгнание две години. 2. Д...
изгнаник - мн. изгнаници, м. Човек, който е в изгнание. // прил. изгнанически, изгнаническа, изгнаническо, мн. изгнанически.
наникъде - нареч. В нито една посока. Не пътувам наникъде.
нанякъде - нареч. В каква да е посока, в неопределена или неизвестна посока. Искам да замина нанякъде.
онанизъм - само ед. Самозадоволяване на полово влечение чрез дразнене на половите органи.
съзнание - мн. съзнания, ср. 1. Спец. Висша психическа дейност у човека като отражение на действителността. 2. Способност на човека да разсъж...
нанадолу - нареч. Разг. Надолу.
нанагоре - нареч. Разг. Нагоре.
нанизвам - нанизваш, несв. и нанижа, св.; какво. Правя наниз. Нанизах гъбите, за да съхнат.
незнание - мн. незнания, ср. Липса на знание поради недоученост или неосведоменост. По незнание е пропуснал да дойде на срещата.
познание - мн. познания, ср. 1. Само ед. Придобиване на знания за света. 2. Обикн. мн. Съвкупност от знания в определена област. Познания по ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: