Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

нан - Намерени са 179 думи от търсенето
нанагорнище - мн. нанагорнища, ср. Разг. Нагорнище.
нанадолнище - мн. нанагорнища, ср. Разг. Надолнище.
наносвам се - наносваш се, несв. и нанося се, св. Нося до пълно насищане.
почвознание - само ед. Наука за почвите.
стилознание - само ед. Учебна дисциплина за изучаването на характерните особености на архитектурните или др. стилове.
финансистка - мн. финансистки, ж. Жена финансист.
архивознание - само ед. Наука за архивите и работа с архивни документи.
възпоменание - мн. възпоменания, ср.Възпоминание.// прил. възпоменателен, възпоменателна, възпоменателно, мн. възпоменателни.
възпоминание - мн. възпоминания, ср.Следа, запазена в паметта; спомен.// прил. възпоминателен, възпоминателна, възпоминателно, мн. възпоминателни...
запознанство - мн. запознанства, ср. 1. Запознаване. 2. Само мн. Връзки, познанства. В тези среди имам много запознанства.
самосъзнание - само ед. Осъзнаване на собствената личност, на качествата и ролята и по отношение на обективния свят; съзнание.
машинознание - само ед. Научна дисциплина, изучаваща устройството и работата на различни машини.
музикознание - само ед. Дял от изкуствознанието, който изучава историята и теорията на музиката. Българско музикознание.
театрознание - само ед. Спец. Наука за театъра.
природознание - само ед. Наука, която изучава природата от всички аспекти; естествозна-ние.
самопризнание - мн. самопризнания, ср. Признаване на собствена вина при престъпление пред съд или пред следовател. Правя пълни самопризнания.
естествознание - само ед. Естествени, природни науки (за явленията и закономерностите в природата).
изкуствознание - само ед. Наука за изкуството.
литературознание - само ед. Наука за художествената литература. Постиженията на нашето литературознание.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: