Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

нан - Намерени са 179 думи от търсенето
резонанс - само ед. 1. Спец. Способност на едно тяло да трепти и да звучи под влияние на друго тяло. 2. Спец. Способност да се усилват звук...
стенание - мн. стенания, ср. Мъчителна въздишка; вопъл, стон, охкане. Отчаяни стенания.
доминанта - мн. доминанти, ж. Доминантен признак, идея, мисъл и др.
изгнаница - мн. изгнаници, ж. Жена изгнаник.
консонант - мн. консонанти, (два) консонанта, м. Спец. В езикознанието — съгласен звук.
нанося се - наносиш се, мин. св. наносих се, мин. прич. наносил се, св. — вж. наносвам се.
лейтенант - мн. лейтенанти, м. Вторият отдолу нагоре чин от офицерския състав на войската, както и лице с такъв чин. • Младши лейтенант. Първи...
начинание - мн. начинания, ср. Започнато, предприето от някого дело. Продължаваме начинанията на предшествениците си.
признание - мн. признания, ср. 1. Признаване. 2. Думи, с които се признава нещо. Признание в любов. 3. Обществено уважение. Заслужавам признан...
тананикам - тананикаш, несв. Пея си тихичко, без да се чуват думи. Вървя по улицата и тананикам. // същ. тананикане, ср.
финансист - мн. финансисти, м. 1. Специалист по финансови въпроси. 2. Предприемач, който се занимава с крупни парични операции.
доминантен - доминантна, доминантно, мн. доминантни, прил. Който доминира. Доминантен цвят.
заклинание - мн. заклинания, ср. Магически формули, изрази с тайнствено значение, отправени към свръхестествени сили. Жената шепнеше заклинания...
краезнание - само ед. Наука, която се занимава със събиране и обобщаване на исторически, географски, фолклорни, етнографски данни за отделните ...
познанство - мн. познанства, ср. 1. Само ед. Установено отношение между познати. Завързвам познанство. 2. Обикн. мн. Познати, близки хора. Имам...
безсъзнание - само ед.Състояние на загуба на съзнанието.
гувернантка - мн. гувернантки, ж.Жена, наета за възпитателка на деца в богато семейство.
езикознание - само ед. Наука за езика; лингвистика.
подсъзнание - само ед. Област на непълно осъзнати мисли, чувства, представи. В подсъзнанието му се е загнездило тревожно чувство.
книгознание - само ед. Наука за книгата — като културно явление и производствен продукт.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: