Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ина - Намерени са 449 думи от търсенето
геодинамика - (по гео- + динамика)Наука за силите, които действат в съвременните геологически процеси.
динамически - динамическа, динамическо, мн. динамически, прил. Динамичен.
делфинариум - мн. делфинариуми, (два) делфинариума, м. Голям аквариум с морска вода, снабден със зала за представления, в който се отглеждат и д...
екзаминатор - мн. екзаминатори, м. Лице, което е назначено да постави оценка (обикновено на изпит, конкурс). Екзаминаторът беше много строг.
координация - само ед. 1. Съгласуване, създаване на насочено взаимодействие между действия или явления. Координация на производствените процеси....
номинативен - номинативна, номинативно, мн. номинативни, прил. 1. Който се отнася до именителен падеж. 2. Който назовава; означаващ.
криминалист - мн. криминалисти, м. Специалист по криминалистика.
квазинаучен - квазинаучна, квазинаучно, мн. квазинаучни, прил. Който претендира за научност, но му липсват необходимите качества.
начинателен - начинателна, начинателно, мн. начинателни, прил. Спец. Който означава начало на действие. Начинателни глаголи. // същ. начинателно...
преиначавам - преиначаваш, несв. и преинача, св.; какво. Представям невярно, по друг начин; изопачавам, видоизменям.
престолнина - мн. престолнини, ж. Остар. Столичен град.
тридесетина - числ. Около трийсет на брой. Присъстваха тридесетина души.
фарисейщина - само ед. Фарисейство.
финансистка - мн. финансистки, ж. Жена финансист.
халюцинация - мн. халюцинации, ж. Лъжливо видение, възприемано като реалност обикн. поради нервно разстройство.
шлайфмашина - мн. шлайфмашини. Машина за изглаждане на повърхности, за шлайфане.
аеродинамика - (по аеро- + динамика)Физ. Клон от механиката на флуидите, в който се разглеждат действащите във въздушна среда сили и свързаните с...
възпоминание - мн. възпоминания, ср.Следа, запазена в паметта; спомен.// прил. възпоминателен, възпоминателна, възпоминателно, мн. възпоминателни...
градинарство - само ед.Занятие, поминък на градинар. Занимавам се с градинарство.
градобитнина - само ед.Това, което е унищожено, повредено от град.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: