Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ина - Намерени са 449 думи от търсенето
повърхнина - мн. повърхнини, ж. 1. Само ед. Повърхност (в 1 знач.). 2. Площ на географски обект.
стърготина - мн. стърготини, ж. Късче, лентичка материал, която се отделя при стъргане. Дървени стърготини.
хлътнатина - мн. хлътнатини, ж. Хлътнало място; вдлъбнатина.
четвъртина - мн. четвъртини, ж. 1. Една четвърта част от нещо. 2. Спец. Музикална нота с времетраене една четвърт от цяла нота.
илюминатор - мн. илюминатори, (два) илюми-натора, м. Кръгъл прозорец на кораб, самолет и под. който се затваря херметически. През илюминатора н...
киномашина - мн. киномашини, ж. Апарат за прожектиране на филми.
комбинатор - мн. комбинатори, м. Разг. Пренебр. Човек, който се обогатява чрез различни комбинации, обикн. незаконни; играч. Той е голям комбин...
комбинация - мн. комбинации, ж. 1. Начин, схема на съчетаване, свързване на еднородни или разнородни неща. Комбинация на метали. Комбинация на ...
координати - координата, ж. 1. Спец. В математиката — величини, определящи положението на точка в пространството. Търся координати. Намирам коо...
оригинален - оригинална, оригинално, мн. оригинални, прил. 1. Истински, първообразен, който не е зает, имитиран или копиран. Оригинална картина...
илюминация - мн. илюминации, ж. Осветяване със специални цветни светлини по случай празник или тържество. Всяка година на тази дата има илюмина...
кардинален - кардинална, кардинално, мн. кардинални, прил. Който е главен, много важен. Кардинален въпрос. Кардинален успех.
кафемашина - мн. кафемашини, ж. Електрическа машина за приготвяне на кафе (във 2 знач.), използвана обикн. в обществени заведения.
криминален - криминална, криминално, мн. криминални, прил. 1. Който се отнася до наказателно престъпление. Криминален случай. Криминален филм. ...
кулминация - само ед. Точка на най-голямото напрежение в развитието на нещо; връхна точка. Кулминация на драмата.
магарещина - само ед. Неприлична постъпка, непристойно поведение. Който иска магарещина, той си я купува и без пари.
маймунщина - мн. маймунщини, ж. Маймунство.
мерзавщина - мн. мерзавщини, ж. Деяние на мерзавец.
надминавам - надминаваш, несв. и надмина, се.; кого/какво. 1. Изпреварвам някого или нещо, постигам по-добри резултати. Но пътя надмина две кол...
ненадминат - ненадмината, ненадминато, мн. ненадминати, прил. Най-добър в дадена област, недостижим. Ненадминат танцьор.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: