Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ина - Намерени са 449 думи от търсенето
начинание - мн. начинания, ср. Започнато, предприето от някого дело. Продължаваме начинанията на предшествениците си.
наминавам - наминаваш, несв. и намина, св. Минавам периодично, за кратко време; спохождам, отбивам се. На връщане намина при сестра си.
отминавам - отминаваш, несв. и отмина, св. 1. Какво/кого. Продължавам движението си покрай определен обект, отивам по-далече, по-нататък. Отми...
пагинация - мн. пагинации, ж. Спец. Номерация на страници в ръкопис или книга.
помина се - поминеш се, мин. св. поминах се, мин. прич. поминал се, св. Умирам.
поминавам - поминаваш, несв. и помина, св. 1. Наминавам, отбивам се. 2. Разг. Преживявам, живея. Поминавам добре.
прародина - мн. прародини, ж. Най-старата родина.
принаждам - принаждаш, несв. и принадя, св.; какво. Разг. Добавям, наставям. Принаждам пари. Принаждам дреха.
проклинам - проклинаш, несв. и прокълна, св.; кого/какво. Изричам клетва, проклятие на някого или нещо. Проклинам враговете.
пукнатина - мн. пукнатини, ж. Линия (отвор), която нарушава целостта на твърд предмет, предизвикана от удар, свиване или разширяване и др.; це...
развалина - мн. развалини, ж. 1. Обикн, мн. Останки от съборени, рухнали сгради; руини. 2. Прен. Много болен, съсипан, грохнал човек. Той е ця...
свинарник - мн. свинарници, (два) свинарника, м. Специално построено и оборудвано помещение за отглеждане на свине.
седловина - мн. седловини, ж. Вдлъбнато място между две височини в планински хребет с форма на седло. // прил. седловинен, седловинна, седлови...
семинария - мн. семинарии, ж. 1. Средно специално учебно заведение за подготовка на свещеници. 2. Сградата, в която е разположено такова учебн...
татковина - само ед. Родина. Моята татковина е България.
финансист - мн. финансисти, м. 1. Специалист по финансови въпроси. 2. Предприемач, който се занимава с крупни парични операции.
цепнатина - мн. цепнатини, ж. 1. Дълъг и тесен отвор; пукнатина. Дълбоки цепнатини в скала. 2. Цепка (в 1 знач.).
червенина - само ед. 1. Качество на червен. Червенината на кръвта. 2. Зачервено място. На ръката му имаше някаква червенина.
аноминация - (нем. Annomination, фр. annomination по а- + лат. nominatio 'назоваване')Литер. Стилен похват, при който се употребяват ...
арлекинада - (ит. arlecchinata)1. Литер. Театрална пиеса с главно действащо лице Арлекин.2. Прен. Смехотворство, шутовство.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: