Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ина - Намерени са 449 думи от търсенето
българщина - само ед.Съвкупност от присъщите на българите черти, качества, добродетели.
бригантина - (фр. brigantin от ит. brigantino)Мор. Вид малък двумачтов кораб.
ваксинация - само ед.Вкарване на ваксина в организма.
вандалщина - мн. вандалщини.Проява на вандал (във 2 знач.).
варварщина - мн. варварщини.Проява на варварин (във 2 знач ). Каква е тая варварщина!
гламавщина - мн. гламавщини, ж. Разг. Пренебр.1. Качество или проява на гламав.2. Гламав човек. Ама че си гламавщина!
градинарка - мн. градинарки, ж.Жена градинар.
груповщина - само ед.Обособяване на лица в група вътре в по-голямо обединение от хора в знак на несъгласие с останалите или за преследване на с...
герминатор - (англ. germinator по лат. germino 'пониквам')Бот. Апарат за изпитване кълняемостта на семената, за ускоряване или регули...
дамаскинар - дамаскинарят, дамаскинаря, мн. дамаскинари. м. Съставител, преводач или преписвач на дамаскини.
династичен - династична, династично, мн. династични, прил. Който се отнася до династия. Династично управление.
дисциплина - само ед. 1. Система от задължителни и установени норми на поведение в някакъв колектив. Желязна дисциплина. 2. Съзнание за спазван...
доминантен - доминантна, доминантно, мн. доминантни, прил. Който доминира. Доминантен цвят.
допринасям - допринасяш, несв. и допринеса, св.; за какво. Работя в полза на нещо, подпомагам нещо, съдействам за реализирането му. Думите му д...
драскотина - мн. драскотини, м. Следа от остър предмет върху повърхност. Масата е покрита с драскотини. Имам няколко драскотини по ръката.
задминавам - задминаваш, несв. и задмина, св.; кого/какво. 1. Настигам и изпреварвам в движение. В планината трудно се задминават камионите. 2....
заинатя се - заинатиш се, мин. св. заинатих се, мин. прич. заинатил се, св. — вж. заинатявам се.
заклинание - мн. заклинания, ср. Магически формули, изрази с тайнствено значение, отправени към свръхестествени сили. Жената шепнеше заклинания...
здрачевина - само ед. Здрач.
злочестина - мн. злочестини, ж. Остар. Нещастие, беда; бедствие.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: