Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

иве - Намерени са 162 думи от търсенето
асоциативен - асоциативна, асоциативно, мн. асоциативни.Който се отнася до асоциация.
атрибутивен - (фр. attributif) Език.Определителен.// Същ. атрибутивност.
вегетативен - вегетативна, вегетативно, мн. вегетативни.Който се отнася до растежа на растения и животни.Вегетативен орган.Спец. В ботаниката - ...
генеративен - генеративна, генеративно, мн. генеративни, прил.Който поражда, ражда, произвежда.
декоративен - декоративна, декоративно, мн. декоративни, прил. 1. Който се използва за украса. Декоративно пано. 2. Който се отнася до декорация...
експанзивен - експанзивна, експанзивно, мн. експанзивни, прил. Който бурно изявява своите чувства; несдържан, невъздържан, избухлив. Експанзивна...
завистливец - мн. завистливци, м. Завистлив човек, завистник.
докривее ми - мин. св. докривя ми, мин. прич. докривяло ми, св. — вж. докривява ми.
експлозивен - експлозивна, експлозивно, мн. експлозивни, прил. 1. Който има свойството да експлодира; взривен. 2. Прен. Който се изявява неочакв...
корелативен - корелативна, корелативно, мн. корелативни, прил. Който се намира в корелация. Корелативни понятия.
номинативен - номинативна, номинативно, мн. номинативни, прил. 1. Който се отнася до именителен падеж. 2. Който назовава; означаващ.
инициативен - инициативна, инициативно, мн. инициативни, прил. 1. Който е свързан с инициатива. 2. Който има инициативи; предприемчив, деен. Мно...
накривее ми - мин. св. накривя ми, мин. прич. накривяло ми, св.; — вж. накривява ми.
преживелица - мн. преживелици, ж. 1. Преживяване. 2. Нещо, което си е отживяло времето, остаряло е.
пейоративен - пейоративна, пейоративно, мн. пейоративни, прил. Спец. Който се употребява, за да изрази отрицателна оценка. Пейоративно значение ...
превантивен - превантивна, превантивно, мн. превантивни, прил. Предпазен, предохранителен. Превантивна мярка.
приветствам - приветстваш, несв. 1. Каквокого. Поздравявам, отправям привет. 2. Какво. Посрещам радостно, възторжено. Приветствам идеята им.
сепаративен - сепаративна, сепаративно, мн. сепаративни, прил. Който се извършва без участието и съгласието на другите заинтересовани. Сепаратив...
ултимативен - ултимативна, ултимативно, мн. ултимативни, прил. Който е присъщ на ултиматум. Ултимативно искане. Ултимативен тон.
универсален - универсална, универсално, мн. универсални, прил. 1. Който е разностранен, всеобхватен. Универсални знания. Универсални умения. 2. ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: