Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

иве - Намерени са 162 думи от търсенето
резултативен - резултативна, резултативно, мн. резултативни, прил. 1. Резултатен. 2. Спец. За глаголна форма — който представя действието с негов...
спекулативен - спекулативна, спекулативно, мн. спекулативни, прил. Който се отнася до спекула и спекулация.
факултативен - факултативна, факултативно, мн. факултативни, прил. Който не е задължителен, а е по избор. // нареч. факултативно.
дескриптивен - дескриптивна, дескриптивно, мн. дескриптивни, прил. Описателен. • Дескриптивна лингвистика. Структуралистично направление в америк...
експедитивен - експедитивна, експедитивно, мн. експедитивни, прил. Който бързо и делово се справя с текущата си работа. // същ. експедитивност, е...
перспективен - перспективна, перспективно, мн. перспективни, прил. 1. Който се отнася до перспектива. 2. Който е съобразен с бъдещото развитие. П...
рестриктивен - рестриктивна, рестриктивно, мн. рестриктивни, прил. Ограничителен.
дивечовъдство - само ед. Отглеждане на дивеч при специално създадени условия или в контролирани естествени територии.
железодобивен - железодобивна, железодобивно, мн. железодобивни, прил. Който се отнася до добиване на желязо. Железодобивна промишленост.
консервативен - консервативна, консервативно, мн. консервативни, прил. 1. Който е враждебен на всякакви нововъведения или изразява такава враждебн...
конструктивен - конструктивна, конструктивно. мн. конструктивни, прил. 1. Който се отнася до конструкция (в 1 знач.). Конструктивни постижения. Ко...
консултативен - консултативна, консултативно, мн. консултативни, прил. Който се отнася до консулт и консултация.
приветствувам - приветствуваш, несв. Приветствам.
регенеративен - регенеративна, регенеративно, мн. регенеративни, прил. Спец. Възстановителен.
демонстративен - демонстративна, демонстративно, мн. демонстративни, прил. 1. Който е добре изразен, предизвикателен, за да покаже протест, несъгла...
диверсификация - само ед. Отказ от едностранчива специализация, придобиване на многостранен, многоотраслов характер.
турбореактивен - турбореактивна, турбореактивно, мн. турбореактивни, прил. В който се съчетава силата на реактивното движение с работата на газоват...
ретроспективен - ретроспективна, ретроспективно, мн. ретроспективни, прил. В който се прави ретроспекция. Ретроспективна изложба.
репрезентативен - репрезентативна, репрезентативно, мн. репрезентативни, прил. Представителен. // същ. репрезентативност, репрезентативността, ж.
универсализирам - универсализираш, несв. и св.; какво. Правя универсален. — универсализирам се. Ставам универсален. // същ. универсализиране, ср.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: