Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

иве - Намерени са 162 думи от търсенето
универсални - само мн. Спец. Във философията — класове от явления. • Лингвистични универсални. Спец. Явления, свойствени за всички езици в света...
фигуративен - фигуративна, фигуративно, мн. фигуративни, прил. Иносказателен, преносен, образен. Фигуративно изказване. // нареч. фигуративно. /...
прогресивен - прогресивна, прогресивно, мн. прогресивни, прил. 1. Който подпомага прогреса или който се стреми към прогрес, напредък. Прогресиве...
продуктивен - продуктивна, продуктивно, мн. продуктивни, прил. Който дава голяма продукция (в 1 знач.). Продуктивен учен. // същ. продуктивност,...
екзекутивен - екзекутивна, екзекутивно, мн. екзекутивни, прил. Спец. Изпълнителен. Екзекутивна власт.
университет - мн. университети, (два) университета, м. 1. Висше учебно заведение, в което се изучават дисциплини от различни клонове на науката ...
дефинитивен - дефинитивна, дефинитивно, мн. дефинитивни, прил. Определен, окончателен. Дефинитивна позиция.
експресивен - експресивна, експресивно, мн. експресивни, прил. Изразителен. Експресивен език. // нареч. експресивно. // същ. експресивност, експ...
екстензивен - екстензивна, екстензивно, мн. екстензивни, прил. Който е насочен към увеличаване на количеството, но без подобряване на качеството...
неприветлив - неприветлива, неприветливо, мн. неприветливи, прил. Който не изразява благоразположение; мрачен; Неприветлив поглед. Неприветлива ...
приветствен - приветствена, приветствено, мн. приветствени, прил. Който съдържа приветствие. Приветствена телеграма.
перфективен - перфективна, перфективно, мн. перфективни, прил. • Перфективен глагол. Спец. Глагол от свършен вид.
приветствие - мн. приветствия, ср. Поздравление.
респективен - респективна, респективно, мн. респективни, прил. Съответстващ, отговарящ, съответен. // нареч. респективно.
декларативен - дакларативна, декларативно, мн. декларативни, прил. Който има форма на декларация. Декларативен тон. // същ. декларативност, декла...
илюстративен - илюстративна, илюстративно, мн. илюстративни, прил. Който служи за илюстрация. Илюстративен материал.
информативен - информативна, информативно, мн. информативни, прил. Който информира, осведомява.
корпоративен - корпоративна, корпоративно, мн. корпоративни, прил. Който е групов, затворен в границите на корпорацията. Корпоративни интереси.
комбинативен - комбинативна, комбинативно, мн. комбинативни, прил. Който умее да свързва и съчетава нещата така, че има успехи в съответната дейн...
радиоактивен - радиоактивна, радиоактивно, мн. радиоактивни, прил. Който проявява радиоактивност. Радиоактивен елемент.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: