Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

гра - Намерени са 369 думи от търсенето
фотограф - мн. фотографи, м. Човек, който професионално се занимава с фотография (в 1 знач.).
агиографи - (по агио- + -граф)Църк. Жития на светци.
агравация - (лат. aggravatio по лат. aggravo 'утежнявам, влошавам') Мед.1. Съзнателно преувеличаване на субективни явления.2. Влошав...
биография - мн. биографии, ж.Описание на живота и дейността на някое лице; животопис.// прил. биографичен, биографична, биографично, мн. биогр...
барограма - (по баро- + -грама)Физ. Крива линия, записана от барограф.
бекграунд - (англ. background 'фон')Муз. Съпровод в джаза.
въжеиграч - мн. въжеиграчи, м.1. Цирков актьор, който ходи и изпълнява номера по опънато въже.2. Прен. Пренебр. Ловък, хитър човек; човек, кой...
гранясвам - гранясваш, несв. и гранясам, св.За мазнина - ставам гранив.
география - само ед.Наука, която изучава повърността на Земята с нейните природни условия, териториалното разпределение на населението и живит...
градуирам - градуираш, несв. и св.; какво.Нанасям градуси на уред.
гражданин - мн. граждани, м.1. Лице, което е родено и/или живее в град.2. Жител, поданик на една държава. Български гражданин.// същ. умал. гр...
гражданка - мн. гражданки, ж.Жена гражданин.
граматика - само ед.Наука, дял от езикознанието, в който се разглежда морфологичният и синтактичният строй на езика.// прил. граматичен, грама...
грандоман - мн. грандомани, м.Лице, обзето от грандомания.// прил. грандомански, грандоман ска, грандоманско, мн. грандомански. Грандомански п...
гранулома - мн. грануломи, ж.Гранулом.
грапавина - мн. грапавини, ж.1. Неравност. Тук има грапавина.2. Прен. Езикова и/или стилова необработеност, неиздържаност.
гратисчия - мн. гратисчии, м.Разг. Човек, който съумява да се вмъкне на представление, концерт, спортно състезание без билет.
грациозен - грациозна, грациозно, мн. грациозни, прил.Който притежава грация; изящен.// нареч. грациозно. Танцуват грациозно.// същ. грациозно...
гранулоза - (по нлат. granulum 'зрънце' + -оза')Биохим. Съставна част на скорбялата, която се оцветява в синьо от йода.
емиграция - само ед. Доброволно или принудително преселване в чужда страна по политически, икономически или други причини. // прил. емиграцион...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: