Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

гра - Намерени са 369 думи от търсенето
графоман - мн. графомани, м.Лице, което е обзето от графомания.
графство - мн. графства, ср.1. Владение на граф.2. Административно-териториална единица в някои страни (Англия, Ирландия и др.).
граматом - (по грам + атом)Хим. Толкова грама от даден химически елемент, колкото е неговото атомно тегло.
дециграм - мн. дециграмове, (два) дециграма, м. Единица за тегло, равна на една десета част от грама.
декаграм - мн. декаграми, (два) декаграма, м. Мярка за тежина, равна на десет грама.
демограф - мн. демографи, м. Специалист по демография. // прил. демографски, демографска, демографско, мн. демографски. Демографски изследван...
диаграма - мн. диаграми, ж. Графично изображение, което онагледява съотношението между някакви величини. Кръгова диаграма. // прил. диаграмен...
емигрант - мн. емигранти, м. Лице, което се намира в емиграция. // прил. емигрантски, емигрантска, емигрантско, мн. емигрантски. Емигрантско ...
епиграма - мн. епиграми, ж. Кратко сатирично стихотворение.
етнограф - мн. етнографи, м. Специалист по етнография.
заграбча - заграбчиш, мин. св. заграбчих, мин. прич. заграбчил, св. — вж. заграбчвам.
заграден - заградена, заградено, мн. заградени, прил. 1. Който има ограда. 2. Който е заобиколен.
килограм - мн. килограми, (два) килограма, м. Единица мярка за тежина, равна на хиляда грама. Купих пет килограма праскови.
монограм - мн. монограми, (два) монограма, м. Знак или плетеница от две или повече инициални букви.
ограмотя - ограмотиш, мин. св. ограмотих, мин. прич. ограмотил, св. - вж. ограмотявам.
ограбвам - ограбваш, несв. и ограбя, св.; какво/кого. Грабя много, докрай; обирам. Ограбиха банката.
ограждам - ограждаш, несв. и оградя, св. 1. Какво. Поставям ограда около нещо. Оградих двора с тел. 2. Какво. Поставям знак около нещо. Оград...
огранича - ограничиш, мин. св. ограничих, мин. прич. ограничил, св. — вж. ограничавам.
имигрант - мн. имигранти, м. Човек, заселен за постоянно в чужда страна. В Америка живеят имигранти от всички страни.
интеграл - мн. интеграли, (два) интеграла, м. Спец. Величина, получена в резултат от математическо действие или разглеждана като сума от свои...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: