Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

гра - Намерени са 369 думи от търсенето
антропография - (по антропо- + -графия)Антроп.1. Дял от антропологията, който описва разновидностите на човечеството и географското им разпределен...
гра и гра-гра - междум.За подражаване на крясък, издаван от някои птици — гарван, врана и др.
историография - само ед. Наука за развоя на историческото знание и методологията на историческата наука. // прил. историографски, историографска, ...
младограматик - мн. младограматици, м. Спец. Представител и привърженик на младограматическата школа в езикознанието. // прил. младограматически, ...
ограничителен - ограничителна, ограничително, мн. ограничителни, прил. Който налага ограничения. Ограничителни действия. Ограничителна пътна марки...
погражданя се - погражданиш се, мин. св. погражданих се, мин. прич. погражданил се, св. — вж. погражданявам се.
радиотелеграф - обикн. ед. Система за телеграфна връзка посредством радиовълни; безжичен телеграф.
разграничавам - разграничаваш, несв. и разгранича, св. 1. Какво. Поставям ясна граница между две територии; разделям. 2. Прен. Какво/ кого. Правя ...
разграничение - мн. разграничения, ср. Отделяне на едно от друго; прокарване на граница.
рентгенограма - рентгенограми, ж. Спец. Снимка с помощта на рентгенови лъчи.
стенографирам - стенографираш, несв. и св.; какво. Записвам със средствата на стенографията. Стенографирам изказване. // същ. стенографиране, ср.
телеграфистка - мн. телеграфистки, ж. Жена телеграфист.
възнаграждавам - възнаграждаваш, несв. и възнаградя, св.; кого.Отплащам се за извършена работа или за услуга с пари, с предмет и др.
възнаграждение - мн. възнаграждения, ср.Заплатена сума пари срещу извършена работа. Месечно възнаграждение.
кинематография - само ед. 1. Изкуството и техниката за създаване на филми. 2. Промишлеността за създаване и разпространяване на филми. 3. Всички хо...
подигравателен - подигравателна, подигравателно, мн. подигравателни, прил. Който съдържа или изразява подигравка. Подигравателен жест.
телеграфически - телеграфическа, телеграфическо, мн. телеграфически, прил. Телеграфичен. // нареч. телеграфически.
фотографически - фотографическа, фотографическо, мн. фотографически, прил. Фотографски.
градоустройство - само ед.Дейност, свързана с планирането, изграждането и благоустройството на градове.// прил. градоустройствен, градоустройствена,...
огражданявам се - огражданяваш се, несв. и огражданя се, св. Разг. 1. Ставам гражданин, заживявам в град. 2. Повеждам съобразен с градските норми жи...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: