Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

гра - Намерени са 369 думи от търсенето
градоносен - градоносна, градоносно, мн. градоносни, прил.За облак — който носи град. Градоносни облаци.
граматикар - граматикарят, граматикаря, мн. граматикари, м.Остар. Граматик (във 2 знач.).
грандиозен - грандиозна, грандиозно, мн. грандиозни, прил.Огромен, внушителен, величествен. Грандиозна сграда.// същ. грандиозност, грандиознос...
грандхотел - мн. грандхотели, (два) грандхотела, м.Хотел от много висока, екстра категория.
графология - само ед.1. Изучаване почерка на човека с цел да се разгадае характерът му.2. Спец. Сравнителен анализ на писмен текст с друг с цел...
графомания - само ед.Болезнено пристрастие към съчинителстване, писане и издаване на собствените писания у лица, лишени от писателски талант.
грануларен - (нлат. granulans по лат. granulum 'зрънце')Зърнест.
гранулатор - (фр. granulateur по нлат. granulum 'зрънце' + -тор)Техн. Машина за раздробяване на руди и камъни.
гранулация - (нлат. granulatio но лат. granulum 'зрънце')1. Техн. Раздробяване на ситни зрънца.2. Сгъстяване в гранули.З. Астрон. Зър...
демография - само ед. Наука, която изучава населението, неговия състав и развитието му, както и движенията в определена територия.
деградация - мн. деградации, ж. Постепенно влошаване и загубване на качествата; упадък. Деградация на личността.
деградирам - деградираш, несв. и св. Търпя деградация; постепенно западам.
епиграфика - само ед. Наука за разчитане и тълкуване на древните надписи.
етнография - само ед. Наука, която изучава материалната и духовната култура на народите. // прил. етнографски, етнографска, етнографско, мн. ет...
заграбчвам - заграбчваш, несв. и заграбча, св.; какво. Обхващам плътно с две ръце; сграбчвам. Заграбчи сено и го отнесе на коня.
зографисам - зографисаш, св. — вж. зографисвам.
идеография - само ед. Писмо с идеограми.
картоиграч - мн. картоиграчи, м. Любител на играта на карти; картаджия. Мъжът - е страстен картоиграч.
литография - само ед. 1. Отпечатване на картини, плакати и др. с плоската страна на варовит камък, на който предварително са очертани. 2. Прен....
монография - мн. монографии, ж. Научно съчинение, което изчерпателно засяга един въпрос, една тема. // прил. монографичен, монографична, моногр...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: