Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Ш
шапкар - шапкарят, шапкаря, мн. шапкари, м. 1.Човек, който произвежда и/или продава шапки. 2.Прен. Жарг. Военнослужещ. // прил. шапкарски, ...
шапкарка - мн. шапкарки, ж. Жена шапкар.
шапкарница - мн. шапкарници, ж. Работилница или магазин за шапки.
шаран - мн. шарани, (два) шарана, м. 1. Вид сладководна риба с едри люспи, която живее в блатисти води. Едър шаран. 2.Прен. Пренебр. Човек...
шарен - шарена, шарено, мн. шарени, прил. 1.Който е в различни цветове; пъстър. Шарено елече. 2.Разг. Който не е еднороден по състав; смес...
шаренея се - шаренееш се, мин. св. шаренях се, мин. прич. шаренял се, несв. Изглеждам, виждам се (обикн. от далече) като шарен; пъстрея се. Гор...
шарения - мн. шарении, ж. Разг. Нещо безвкусно шарено; прекалена пъстрота.
шарж - шаржът, шаржа, мн. шаржове, (два) шаржа, м. Леко карикатурно изображение с пресилено подчертаване на специфични черти на лицето ил...
шаржирам - шаржираш, несв. и св.; кого/какво. Изобразявам в шарж.
шарка - мн. шaрки, ж. 1. Нарисувана, оцветена, шита, щампована и др. фигура. Пъстри шарки на рокля.2. Разг. Цвят, боя.
шаркав - шаркава, шаркаво, мн. шаркави, прил. Разг. Болен от шарка
шарлаган - само ед. Остар. Растително масло (без зехтин). // прил. шарлаганен, шарлаганена, шарлаганено, мн. шарлаганени. // прил. шарлаганов...
шарлан - само ед. Остар. Шарлаган, олио. // прил. шарланен, шарланена, шарланено, мн. шарланени. // прил. шарланов, шарланова, шарланово, м...
шарлатан - мн. шарлатани, м. Разг. Човек, който заблуждава, мами хората; измамник, мошеник. // прил. шарлатански, шарлатанска, шарлатанско, м...
шарлатанин - мн. шарлатани, м. Разг. Шарлатан.
шарлатанка - мн. шарлатанки, ж. Разг. Жена шарлатан.
шарлатанствам - шарлатанстваш, несв. Разг. Проявявам се като шарлатан; лъжа, мамя.
шарлатанствувам - шарлатанствуваш, несв. Разг. Шарлатанствам.
шармантен - шармaнтна, шармaнтно, мн. шармaнтни, прил. Очарователен, пленителен, зашеметяващ. Шармантен парфюм.
шарф - шарфът, шарфа, мн. шарфове, (два) шарфа, м. Широка копринена ивица, която се носи като шал, като пояс или през рамото като знак за...
шаря - шариш, мин. св. шарих и шарих, мин. прич. шарил и шарил, несв.; какво. Оцветявам с различни шарки или рисувам различни шарки; изпъ...
шаря се - шариш се, мин. св. шарих се и шарих се мин. прич. шарил се и шарил се, несв. Разболявам се от шарка.
шаси - мн. шасита, ср. 1.Основна рамка за машина (автомобил, апарат и др.), върху която се поставят и монтират останалите й части. 2.Част...
шатра - мн. шатри, ж. Шатър.
шатър - мн. шатри, (два) шатъра, м. 1.Истор. Голяма военна палатка на хан, вожда, обикн. с конусообразен връх. Хански шатри. 2.Остар. Пост...
шафер - мн. шафери, м. Близък на младоженеца, който в сватбения обред е на второ място след кума. // прил. шаферски, шаферска, шаферско, м...
шаферка - мн. шаферки, ж. 1.Близко на младоженката младо момиче, което в сватбения обред е на второ място след кумата. 2.Облечено в бяло мал...
шафран - само ед. Южно тревисто растение от рода на минзухарите, както и неговият цвят, който се използва за багрило или като м., само ед. ...
шах - шахът, шаха, мн. шахове, м. Монарх или владетел на област в някои източни страни.
шахмат - само ед. Вид игра за двама, в която специални фигури се местят по определени правила върху разграфена дъска с редуващи се черни и ...
шахматист - мн. шахматисти, м. Човек, който играе шахмат. // прил. шахматистки, шахматистка, шахматистко, мн. шахматистки.
шахматистка - мн. шахматистки, ж. Жена шахматист.
шахматно - нареч. 1.В редуващи се светли и тъмни петна. 2.Като се редуват. Шахматно разположени хора.
шахта - мн. шахти, ж. 1.Дълбока иззидана дупка в земята, която служи като вход за мина, канализация и др. 2.Вертикална кухина в сграда за ...
шахтьор - мн. шахтьори, м. Работник, който прокопава шахти на мина.
шаш - неизм. Разг. Смайване, изумление, смут, суматоха. Голям шаш! Стана пълен шаш.
шашав - шaшава, шaшаво, мн. шaшави, прил. Разг. Шантав, завеян, занесен. // същ. шaшавост, шашавосттa, ж.
шашардисам - шашардисаш, св. - вж. шашардисвам.
шашардисвам - шашардисваш, несв. и шашардисам, св.; кого. Разг. Обърквам, смайвам, изумявам. - шашардисвам се/шашардисам се. Обърквам се, смайва...
шашарма - само ед. Разг. Голяма бъркотия; суматоха, смут.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: