Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Ш
шрапнел - мн. шрапнели, (два) шрапнела, м. Артилерийски снаряд с оловни топчета за пора-зязане на живи цели, както и всяко от топчетата. // ...
шрифт - шрифтът, шрифта, мн. шрифтове, (два) шрифта, м. Начин на изобразяване, на изписване на печатни букви.
шрот - шротът, шрота, мн. шротове, (два) шрота. Отпадъчен продукт от слънчогледово семе при отцеждането на маслото, който служи за фураж.
шуба - мн. шуби, ж. Дебела горна зимна дреха, обикн. подплатена с кожа.
шублер - мн. шублери, (два) шублера, м. Разграфен инструмент за измерване на външни и вътрешни размери на машинни части.
шубрак - мн. шубраци, (два) шубрака, м. Гъста храстова гора; храсталак, гъсталак.
шуга - само ед. Разг. Краста.
шугав - шугава, шугаво, мн. шугави, прил. Разг. Болен от шуга; крастав. Шугава овца.
шуквам - шукваш, несв. и шукна, св. Разг. Издавам глас, звук; продумвам. Никой не шукваше от страх.
шукна - шукнеш, мин. св. шукнах, мин. прич. шукнал. св. — вж. шуквам.
шум - шумът, шума, мн. шумове, (два) шума, м. 1. Нестройни звукове, издавани при движение, при далечен говор, грохот и под. От улицата с...
шума - само ед. 1. Съвкупност от листа на широколистни дървета. Зелена шума. 2. Отсечени клонки с такива листа за храна на добитък. Карам...
шумак - мн. шумаци, (два) шумака, м. Разг. Гъста млада гора; шубрак, храсталак.
шумвам - шумваш, несв. и шумна, св. Предизвиквам еднократен шум или поединични шумове.
шумен - шумна, шумно, мн. шумни, прил.1. Който създава шум. Шумни ученици. Италианците са шумни хора2. Който е изпълнен или съпроводен с ш...
шумка - мн. шумки. ж. Разг. Лист от широколистно дърво.
шумкар - шумкарят, шумкаря, мн. шумкари, м. Истор. Разг. Пренебр. Партизанин. // прил. шумкарски.
шумкарка - мн. шумкарки, ж. Истор. Разг. Пренебр. Жена шумкар.
шумлив - шумлива, шумливо, мн. шумливи, прил. Който вдига шум; шумен. Шумлива рекичка.// нареч. шумливо.
шумна - шумнеш, мин. св. шумнах, мин. прич. шумнал, св. — вж. шумвам.
шумнат - шумната, шумнато, мн. шумнати, прил. Който е с избуяла шума. Шумната гора.
шумоля - шумолиш, мин. св. шумолих, мин. прич. шумолил, несв. Издавам лек и променлив шум от време на време. Листата на дърветата шумолят. ...
шумотевица - мн. шумотевици, ж. Разг. Пренебр. Голям нестихващ шум. От класната стая долиташе шумотевица. Най-после стихна шумотевицата около с...
шумтя - шумтиш, мин. св. шумтях, мин. прич. шумтял, несв. Остар. Шумоля.
шумя - шумиш, мин. св. шумях, мин. прич. шумял, несв.1. Издавам шум. Реката шумеше под краката им.2. Вдигам шум. Залата шумеше - обсъждах...
шунка - мн. шунки. Консервирано по специален начин месо от свински бут.
шупвам - шупваш, несв. и шупна, св. Разг. 1. Втасвам или се развалям вследствие на ферментация. Тестото е тупнало. Супата е тупнала. 2. Пре...
шупла - мн. шупли, ж. Кухина, мехурче в сирене,козунак, желязо и др.
шуплест - шуплеста, шуплесто, мн. шуплести. В който има много шупли.
шупна - шупнеш, мин. св. шупнах, мин. прич. тупнал, св. — вж. шупвам.
шурвам - шурваш, несв. и шурна, св. Започвам да шуртя; руквам, бликвам, протичам. // същ. шурване.
шурей - шуреят, шурея, мн. шуреи, м. Брат на съпругата.
шурна - шурнеш, мин. св. шурнах, мин. прич. шурнал, св. — вж. шурвам.
шуртя - шуртиш, мин. св. шуртях, мин. прич. шуртял, несв. Тека в изобилна или силна струя; бликам, струя. // същ. шуртене, ср.
шут - шутът, шута, мн. шутове. 1. Истор. Придворно лице, чиято задача е била да разсмива владетеля; смешник. 2. Прен. Пренсбр. Човек, ко...
шушляк - мн. шушляци, (два) шушляка. Горна дреха от непромокаема, обикн. шумоляща материя.
шушна - шушнеш, шушнах, шушнал. 1. Разг. Говоря много тихо, шептейки; шепна , шушукам. 2. Издавам лек тих звук; шумоля.
шушони - шушон, м. 1. Високи гумени гумени обувки, които се обуват върху други през зимата. 2. Вълнени къси или докъм глезените чорапи.
шушукам - шушукаш. 1. Говоря тихо и тайно;шепна, шушна. 2. Говоря зад гърба на някого; одумвам.
шушулка - мн. шушулки. 1. Обвивка, в която се намират зрънцата на боб, граф, бакла и др. 2. Ледена висулка.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: