Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Ш
шиносам - шиносаш. - вж. шиносвам.
шиносвам - шиносваш, шиносам. Поставям шина (в 1 знач.).
шип - шипът, шипа, мн. шипове, (два) шипа. 1. Бодил на цвете. 2. Израстък върху кост. 3. Заострена издатина на предмет или връх на предм...
шипест - шипеста, шипесто, мн. шипести. Който има множество шипове; бодлив.
шипка - мн. шипки. .Бодлив горски храст от рода на розите с малки червени плодове, както и самия плод. Чай от шипки. //прил. шипков.
шипя - шипиш, шипях, шипял. Издавам продължително и без прекъсване звук подобен на "ш" .
шир - ширта, само ед. Голямо свободно пространство; простор, широта, ширене. Небесна шир.
шира - Неферментирало още вино; сладко вино.
ширвам се - ширваш се, несв. и ширна се, св. Само в трето лице. Разпростирам се нашироко, разкривам се, изглеждам широк. Полето се ширна пред ...
ширене - само ед. Необятно, свободно пространство; шир, широта, простор.
ширина - мн. ширини. 1. Само ед. Широчина (като размер). 2 Необятен простор, голямо свободно пространство; шир, ширене, широта. 3. Спец. Ге...
ширит - мн. ширити, (два) ширита.1. Тъкана или плетена лентичка за обшиване, украса и др. 2 . Сукман с ширити.
ширна се - ширнеш се, ширнах се, ширнал се - вж. ширвам се.
широк - широка, широко, мн. широки. 1. Който е с голяма широчина. 2. КОйто е с точно определена широчина.3. За дрехи, обувки и др. - който...
широко- - Първа съставна част на сложни думи със значение широк, напр. широкоглав, широкоекранен.
широколист - широколиста, широколисто, мн. широколисти. Широколистен.
широколистен - широколистна, широколистно, мн. широколистни. Който е с широки и плоски листа, а не с игловидни.
широкопол - широкопола, широкополо, мн. широкополи. Който е с широки поли. Широкопола шапка.
широкопръст - широкопръста, широкопръсто, мн. широкопръсти, прил. Който е с широки пръсти, който пилее; разточителен.
широта - мн. широти. 1. Само ед. Голям размах в дейност или голяма свобода, неограниченост. 2. Обикн. мн. шир, ширене.
широчина - мн. широчини. 1. Обикн. ед. Разстоянието между двете крайни срещулежащи точки на тясната страна на предмет.2. Спец. Ширина.
широчък - широчка, широчко, мн. широчки. умал. Не много широк (в 1 и 3 знач.); възширок.// нареч. широчко.
ширя се - шириш се, ширих се, ширил се. 1. Само в трето лице. Разпростирам се върху голяма площ (като засягам много обекти и хора). 2. Прите...
шиткам - шиткаш. Жарг. Продавам незаконно, заради по-голяма печалба.
шифровам - шифроваш. Пиша с шифър; кодирам. // същ. шифроване.
шифър - мн. шифри. Тайно писмо с уговорени условни знаци.
шиш - шишът, шиша, мн. шишове, (два) шиша. 1.Дълга метална или дървена пръчка с остър връх. Шиш за месо. 2. Голяма игла за плетене със с...
шишарка - мн. шишарки. Плод на иглолистно дърво със заострена яйцевидна форма и люспеста повърхност преди разпукване. Борова шишарка.
шише - мн. шишета, ср.1. Стъклен съд за течности с дълго и тясно гърло и разширена долна част без дръжка; бутилка, стъкленица. Виното е в...
шишкав - шишкава, шишкаво, мн. шишкави. Твърде дебел; тлъст. // същ. шишкавина.
шишкавея - шишкавееш, шишкавях, шишкавял. Ставам все по дебел, шишкав; надебелявам, затлъстявам.
шишко - мн. шишковци. Разг. Пренебр. Шишкав човек.
шишче - мн. шишета. 1. Малък шиш, обикн. за печене на месо. 2 . Количество месо върху един такъв шиш.
шия - мн. шии. 1. Тънка част на човешкото или животинското тяло, която свързва главата с трупа и позволява свобода на движение на глават...
шкартирам - шкартираш. 1. Отделям, отстранявам като негодно за употреба; бракувам. 2. Разг. Отстранявам, махам от работа като неподходящ; увол...
шкарто - само ед. Негодна за употреба стока.
шкаф - шкафът, шкафа, мн. шкафове, (два) шкафа. Затворена мебел с различни прегради за подреждане на дрехи, обувки, съдове и др. //същ. у...
шкембе - мн. шкембета, ср. 1. Допълнителен стомах на преживно животно. Телешко шкембе.2. Разг. Ирон. Издаден напред корем; тумбак. Ударих г...
шкембеджийница - мн. шкембеджийници. Заведение, в което приготвят ястия от вътрешности и непременно има чорба от шкембе.
шкембест - шкембеста, шкембесто, мн. шкембести. Който има шкембе (във 2 знач.); тумбест.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: