Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Ш
школа - мн. школи. 1. Специализирано завадение за провеждане на курсове, за придобиване на допълнителна квалификация. 2. Военно заведение ...
школник - мн. школници. Войник в школата за запасни офицери.// прил. школнишки.
школо - мн. школа. Остар. Жарг. Училище.// прил. школски.
школовка - мн. школовки. 1. Школуване. 2. Умения, подготовка, придобити с опит; опитност.
школувам - школуваш. 1. Придобивам опитност, умения в резултат на практика; уча се. 2. Предавам знания, умения, създавам навици чрез практиче...
шкурка - мн. шкурки. Вид покрита с твърди зърна хартия за стъргане и оглаждане на дърво или метал.
шлагер - мн. шлагери, (два) шлагера. 1. Широко известна, популярна песен; хит. 2. Разг. Нещо модно, много популярно през определен период. ...
шлайфам - шлайфаш, несв.; какво.1. Изглаждам повърхността на метал, дърво, минерал и др.; шлифовам. Шлайфам плоскости.2. Прен. Разг. Довежда...
шлайфист - мн. шлайфисти. Работник на шлайфмашина.
шлайфистка - мн. шлайфистки. Жена шлайфист.
шлайфмашина - мн. шлайфмашини. Машина за изглаждане на повърхности, за шлайфане.
шлака - само ед. Смес от отпадъци при претопяването на рудите, която след това се използва в строителството, за наторяване и др.; сгурия.
шланг - шлангът, шланга, мн. шлангове, (два) шланга. Маркуч.
шлем - шлемът, шлема, мн. шлемове, (два) шлема. 1. Истор. Старинна метална шапка за предпазване на главата от удар и др.. 2. Специална ша...
шлеп - шлепът, шлепа, мн. шлепове, (два) шлепа. Дълга, плоска плаваща повърхност за превоз на товари,която се тегли от влекач.
шлифер - мн. шлифери, (два) шлифера. Пролетно-есенна дълга дреха, която се облича над основното облекло и служи за предпазване от дъжд и вя...
шлифовам - шлифоваш. 1. Придавам гладкост, блясък на дърво, метал, камък, като обработвам повърхността чрез триене. 2. Прен. Правя по-бляскав...
шлифовка - само ед.1. Шлифоване. Правя качествена шлифовка.2. Прен. Изтънченост, изисканост. Такава шлифовка е необходима на всеки млад човек...
шлифовчик - мн. шлифовчици. Човек, който професионално се занимава с шлифоване.
шлифовъчен - шлифовъчна, шлифовъчно, мн. шлифовъчни. Който служи за шлифоване.
шлосер - мн. шлосери. Железар, който изработва и поправя ръчно метални изделия. // прил. шлосерен. //прил. шлосерски.// същ. шлосерство.
шлосерка - мн. шлосерки. Жена шлосер.
шляпам - шляпаш. 1. Удрям с длан или с плосък предмет върху плоска повърхност, при което създавам подобен на плясък шум. 2. Стъпвам с цяло ...
шляпвам - шляпваш, шляпна. Шляпам веднъж или поединично.
шляпна - шляпнеш, шляпнах, шляпнал. --вж. шляпвам.
шляя се - шляеш се, шлях се, шлял се. Пренебр. Движа се безцелно, без посока и без работа; мотая се, скитам се, разтакавам се.// същ. шляене...
шмайзер - мн. шмайзери, (два) шмайзера, м. Вид пушка с автоматично пълнене и произвеждане на изстрели; автомат. // прил. шмайзеров, шмайзеро...
шматка - мн. шматки. Жарг. Човек, който се щура насам-натам, който трудно се оправя в сложни ситуации.
шматкам се - шматкаш се. 1. Помайвам се, бавя се, щурам се, суетя се. 2. Шляя се, скитам се.
шмекер - мн. шмекери. Разг. Пренебр. Човек, който шмекерува; хитрец, измамник, шарлатанин. // прил. шмекерски.
шмекерия - мн. шмекерии. Разг. Непочтена хитрина; измама, дяволия.
шмекерка - мн. шмекерки. Жена шмекер.
шмекерувам - шмекеруваш. Разг. Постъпвам непочтено, като си служа с дребни хитрости; хитрувам, мамя. // същ. шмекеруване.
шмиргел - мн. шмиргели, (два) шмиргела. 1. Твърд минерал, от който се правят инструменти за шлифоване. 2. Шлифоващ инструмент с точило от та...
шмугам - шмугаш. Разг. Мушкам, вмъквам, тикам набързо някъде. -- шмугам се. Влизам бързо някъде;вмъквам се, завирам се, хлътвам.
шмугвам - шмугваш, шмугна. Шмугам веднъж или поединично.
шмугна - шмугнеш, мин. св. шмугнах, мин. прич. шмугнал, св. - вж. шмугвам.
шмуля - шмулиш, шмулих, шмулил. Разг. Бера бързо плодове, като откъсвам и листа, обикн.за да не ме усетят; за да не ме хванат. //същ. шмул...
шницел - мн. шницели, (два) шницела. 1. Тънък резен месо без кокал за пържене. 2. Разг. Оформена по подобен начин кайма с подправки за пани...
шнола - мн. шноли, ж. Вид голяма декоративна, обикн. пластмасова фиба за прибиране на коса и оформяне на прическа. // същ. умал. шнолка, м...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: