Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Ц
ц и цъ - част. Разг. За изразяване на отрицание; не.
цайтнот - мн. цайтноти, (два) цайтнота, м. В шахмата — положение, при което състезателят няма време за обмисляне на ходовете си. • Изпадам в...
цака - само ед. Обикн. членувано. Лесен начин за вършене на нещо. Всяка работа си има цаката. Намерих му цаката.
цакам - цакаш, несв. При игра на карти — вземам с коз.
цаквам - цакваш, несв. и цакна. св. Цакам еднократно или поединично.
цакна - цакнеш, мин. св. цакнах, мин. прич. цакнал, се. — вж. цаквам.
цамбур - междум. За наподобяване на звук при падане в течност.
цамбурвам - цамбурваш, несв. и цамбурна, св. Цамбуркам еднократно или поединично. — цамбурвам се/цамбурна се. Цамбуркам се изведнъж, еднократн...
цамбуркам - цамбуркаш, несв. 1. Кого/какво. Шумно потапям във вода, движа шумно из водата. 2. Цамбуркам се. Цамбуркаше с часове в плиткия зали...
цамбурна - цамбурнеш, мин. св. цамбурнах, мин. прич. цамбурнал, св. - вж. цамбурвам.
цаня - цаниш, мин. св. цаних, мин. прич. цанил, несв.; кого. Разг. Наемам (да работи за мене). Цаниха го за пазач на лозето. — цаня се. П...
цап - междум. За наподобяване на звук от падане или удар.
цапам - цапаш, несв. 1. Какво/кого. Замърсявам. 2. Прен. Кого. Клеветя, представям в лоша светлина. 3. Прен. Разг. Пренебр. Рисувам. — цап...
цапардосам - цапардосаш, св. — вж. цапардосвам.
цапардосвам - цапардосваш, несв. и цапардосам, св.; кого/какво. Разг. Удрям силно.
цапвам - цапваш, несв. и цапна, св. Цапвам, еднократно или поединично. Къде си цапнал блузата?
цапна - цапнеш, мин. св. цапнах, мин. прич. цапнал, св. — вж. цапвам.
цар - царят, царя, мн. царе, м. 1. Титла на монарх в България и Русия в миналото. 2. Владетел, който има такава титла. 3. Прен. Най-добъ...
царев - царева, царево, мн. цареви, прил. Който принадлежи на цар; царски.
царевица - мн. царевици, ж. 1. Едногодишно растение с дълги тесни листа и плод във форма на кочан, покрит с едри зърна. Царевиците се раззеле...
царедворец - мн. царедворци, м. Човек, които служи и живее в царски двор; придворен. //прил. царедворски.
царедворка - мн. царедворки, ж. Жена царедворец.
царизъм - само ед. Форма на управление, при която върховната власт принадлежи на зар. Руски царизъм.
царица - мн. царици, ж. 1. Жена цар (в 1,2,3,4 знач.). Царица на бала. Розата е царииа на цветята. 2. В шахмата — най-подвижната фигура. 3....
царкиня - мн. царкини, ж. Дъщеря на цар.
царски - царска, царско, мн. царски, прил. 1. Който принадлежи на цар. Царски дворец. 2. Който е присъщ на цар. Царско достойнство. 3. Койт...
царствам - царстваш, несв. Господствам, царувам.
царствен - царствена, царствено, мн. царствени, прил. 1. Който е присъщ на цар. 2. Прен. тържествен, величествен. Царствен вид. // нареч. ца...
царство - мн. царства, ср. 1. Държава, управлявана от цар. Първо българско царство. 2. Само ед. Господство, подчиненост, власт. 3. Прен. Обл...
царствувам - царствуваш, несв. Царствам.
царувам - царуваш, несв. 1. В положение на цар съм,управлявам като цар. Симеон I царува от 93 до 927 год. 2. Живея като цар, охолно. 3. Прен...
царя - цариш, мин. св. царих, мин. прич. царил, Само в трето лице. Господствам, владея, преобладавам. В гората цареше тишина.
цаца - мн. цаци, ж. 1. Вид дребна морска риба. 2. Прен. Дребен, незначителен човек.
цвекло - само ед. Двугодишно кореноплодно растение с едри продълговати листа, чиито плодове се използват за храна или за производство на за...
цветар - цветарят, цветаря, мн. цветари, м. Човек, който произвежда и/или продава цветя.
цветарка - мн. цветарки, ж. Жена цветар.
цветарник - мн. цветарници, (два) цветарника, м. 1. Помещение, в което се отглеждат цветя. 2. Приспособление, върху което се поставят саксии с...
цветарница - мн. цветарници, ж. Магазин за цветя.
цветарски - цветарска, цветарско, мн. цветарски, прил. Който се отнася до цветар и до цветарство. Цветарски магазин.
цветарство - само ед. Дейност, свързана с отглеждането на цветя и продажбата им.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: