Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Ц
цимбал - мн. цимбали, (два) цимбала, м. Музикален инструмент с множество струни, разположени в дървен резонатор, по които се удря с чукчета...
цимбалист - мн. цимбалисти, м. Музикант, който свири на цимбал.
цимент - само ед. Прахоообразно вещество, получено при загряване на варовик и глина, което при смесване с вода се втвърдява. Циментът е стр...
циментирам - циментираш, несв. и св.; какво. Покривам с цимент, свързвам с цимент. Циментирам площадката пред входа на къщата.
цинизъм - мн. цинизми, (два) цинизъма, м. 1. Нагло поведение или отношение, изразяващо пренебрежение към моралните норми. 2. Обикн. мн. Груб...
циник - мн. циници, м. 1. Истор. Привърженик на древногръцко учение, проповядващо презрение към земните блага. 2. Циничен човек.
циничен - цинична, цинично, мн. цинични, прил. 1. Който проявява цинизъм, безсрамен. 2. Който съдържа цинизъм. // нареч. цинично. // същ. ци...
цинк - цинкът, цинка, само ед., м. Химически елемент — ковък метал със синкавобял цвят. // прил. цинков, цинкова, цинково, мн. цинкови. Ц...
цинкограф - мн. цинкографи, м. Специалист по цинкография.
цинкография - само ед. Приготвяне на цинкови клишета за печат по фотомеханичен начин.
цинобър - само ед. 1. Минерал с аленочервен цвят, който се използва за правене на червени бои. 2. Яркочервена боя.
цип - ципът, ципа, мн. ципове, (два) ципа, м. Приспособление с два реда зъбци, които влизат едни в други и затварят чанти, дрехи и др.
ципа - мн. ципи, ж. Тънка прозрачна тъкан при растенията и животните. Плавателна ципа. Плодът е обвит с тънка ципа.
ципест - ципеста, ципесто, мн. ципести, прил. 1. Който има ципа. 2. В който има много ципи или чиято ципа е дебела.
ципокрил - ципокрила, ципокрило, мн. ципокрили, прил. • Ципокрили насекоми. Разред насекоми с две двойки ципести крила. Пчелите са ципокрили ...
цирей - циреят, цирея, мн. циреи, (два) цирея, м. 1. Болезнена пъпка, изпълнена с гной. 2. Дрен. Разг. Пренебр. Раздразнителен човек. 3. П...
цирк - циркът, цирка, мн. циркове, (два) цирка, м. 1. Истор. В древния Рим — открита сграда с арена за конни надбягвания, състезания, бор...
циркаджия - мн. циркаджии, м. Разг. 1. Цирков артист. 2. Прен. Пренебр. Човек, който създава около себе си шум, смях. // прил. циркаджийски, ц...
циркулация - мн. циркулации, ж. Движение в кръг, в затворена система. Циркулация на течност в охладителна система на автомобил.
циркулирам - циркулираш, несв. и се. 1. Извършвам циркулация. 2. Движа се постоянно между две точки. Автобусът циркулираше от центъра до хижата...
циркуляр - мн. циркуляри, (два) циркуляра, м. 1. Разпореждане, което се изпраща до подведомствени учреждения. 2. Спец. Дисков трион. // прил....
цироза - само ед. Спец. Заболяване, което се изразява в намаляване размера на някои органи поради разрастване на съединителната тъкан. Циро...
цистерна - мн. цистерни, ж. 1. Иззидано в земята хранилище за течности. 2. Голям резервоар за съхраняване на течности. 3. Автомобил или вагон...
цитадела - мн. цитадели, ж. 1. Истор. Крепост, която служи за охраняването на един град. 2. Част от крепост, която е най-добре укрепена и при...
цитат - мн. цитати, (два) цитата, м. Точна, буквална извадка от текст, която се използва за потвърждение на изказано мнение.
цитатничество - само ед. Прекалена употреба на цитати.
цитирам - цитираш, несв. и св. 1. Привеждам цитат. 2. Какво/кого. Отбелязвам, казвам, споменавам.
цитология - само ед. Спец. Наука за растителните и животинските клетки.
цитра - мн. цитри, ж. Малък струнен музикален инструмент, на който се свири с плектрон.
цитронада - мн. цитронади, ж. 1. Само ед. Разхладителна напитка, приготвена от в сок, захар и вода. 2. Порция от тази напитка.
цитрус - мн. цитруси, (два) цитруса, м. Разг. Цитрусово растение.
цитрусов - цитрусова, цитрусово, мн. цитрусови, прил. Който се отнася до плодови растения включващи лимона, портокала, мандарината и др. Цитр...
цифра - мн. цифри, ж. 1. Писмен знак за отбелязване на число. 2. Обикн. ед. Сума, показател изразен числово. // прил. цифрен, цифрена, циф...
цица - мн. цици, ж. Разг. Жарг. 1. Женска гърда; бозка. 2. Гърда на мъж.
цицам - цицаш, несв. 1. Разг. Бозая, суча.2. Жарг. Пия, пиянствам. Обича да цица винце.
цицина - мн. цицини, ж. Разг. Подутина, оток по главата, получен от удар.
циция - мн. циции, м. Разг. Пренебр. Скъперник.
цицка - мн. цицки, ж. 1. Цица. 2. Зърно на гърда. 3. Разг. Каучуково изделие с такава форма за изкуствено хранене на малки деца и животни....
цокам - цокаш. несв. Разг. Пия, пиянствам.
цокъл - мн. цокли, (два) цокъла, м. 1. Долна част на външна стена на сграда или колона, която е малко издадена. 2. Облицовка на долната ча...
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: