Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Ц
цол - цолът, цола, мн. цолове, (два) цола, м. Единица мярка за дължина, равна на 2,6 см. с която се измерва ширината на тръби, канели, м...
цоп - междум. За наподобяване на звук при падане във вода или в друга течност.
цопвам - цопваш, несв. и цопна, св. Неочакванопадам или стъпвам във вода с плясък.
цопна - цопнеш, св. цопнах, мин. прич. цопнал. — вж. цопвам.
цръквам - цръквам, цръкваш, несв. и цръкна, св. Църкам еднократно или поединично.
цръкна - цръкнеш, мин. св. цръкнах, мин. прич цръкнал. св. — вж. цръквам.
цукало - мн. цукала, ср. Съд за ходене по естествена нужда в стаята; нощно гърне.
цукам - цукаш. 1. Суча, бозая. 2. Пренебр. Пия, пиянствам, цокам.
цунами - само ед. Гигантска вълна, която възниква вследствие на земетресения, избухване на вулкан и др. и нанася огромни щети.
цункам - цункаш, несв. Умал. Гальовно. Целувам. Ела при мене да те цункам.
цупя се - цупиш се, цупих се, цупил се. 1. С мимика изразявам недоволството си. 2. Недоволствам, сърдя се, мръщя се.
цъ - вж. ц.
цък - междум. 1. За наподобяване на кратък отчетлив звук от работа на механизъм. 2. За наподобяване на кратък звук от удряне на твърди п...
цъкам - цъкаш, несв. 1. Разг. За механизъм — работя, движа се, като издавам отчетлив звук. Часовникът в кухнята цъкаше равномерно. 2. Изра...
цър - междум. 1. За наподобяване на звук, издаван от мишка. 2. За наподобяване на звук, издаван от някои птици, които цвъртят. 3. За нап...
цървули - цървул, м. Вид меки обувки от кожа, която се прикрепва към краката с дълги връзки.
църкам - църкаш, несв. 1. За птица, мишка и др. животни и насекоми — цвърча. 2. За течност — изтичам на силна тънка струя. Докато доеше кра...
църква - мн. църкви, ж. 1. У християните — организация, която ръководи духовния, религиозния живот. 2. Сграда, в която се извършват богослу...
църковнославянски - църковнославянска, църковнославянско, мн. църковнославянски, прил. Който се отнася до писмеността на богослужебните книги на южнит...
църцоря - църцориш, мин. св. църцорих, мин. прич. църцорил, несв. Тека на тънка струя; цъцря.
цъфвам - цъфваш, несв. и цъфна, св. 1. За растение — покривам се с цвят, давам цвят. Ябълката цъфна. 2. Прен. Разг. За предмет — разкъсвам ...
цъфна - цъфнеш, мин. св. цъфнах, мин. прич. цъфнал, св. — вж. цъфвам.
цъфтеж - само ед. 1. Покриване с цветове. Ранен цъфтеж. 2. Времето, когато цъфтят растенията. 3. Прен. Напредък, разцвет.
цъфтя - цъфтиш, мин. св. цъфтях, мин. прич. цъфтял, несв. 1. За растение — разтварям цветовете си, покривам се с цвят. Розите цъфтят от пр...
цъцря - цъцреш, мин. св. цъцрах и цъцрих, мин. прич. цъцрал и цъцрил, несв. Църцоря.
цяло - мн. цели. 1. Спец. В математиката - цяло число. 2. Нещо, което не може да се разделя, нещо единно; цялост.
цялост - целостта, мн. цялости. 1. Качество на цял; единност. 2. Нещо, което представлява неделимо единство.
цялостен - цялостна, цялостно, мн. цялостни. 1. Който обхваща всички части, единен. 2. Завършен, пълен.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: