Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

igr - Намерени са 59 думи от търсенето
игра - мн. игри, ж. 1. Занимание за развлечение и забавление. Детски игри. Игра на карти. 2. Спортно занимание с определени правила. Игра...
играч - мн. играчи, м. 1. Участник в игра, в отбор. Тази игра е с осем играчи. Играчите излизат на стадиона. 2. Участник в танц, в хоро, ч...
играя - играеш, мин. св. играх, мин. прич. играл, несв. 1. Занимавам се за развлечение с игра (в 1 и 2 знач.). Играя на гоненица. Играя на...
игрек - само ед.1. Наименование на предпоследната буква в латинската азбука.2. В математиката - един от знаковете за неизвестна величина. ...
игрив - игрива, игриво, мн. игриви, прил. 1. Който е жизнерадостен, жив, подвижен, закачлив; бърз, изменчив. Игриви деца. Игриво котенце. ...
игрище - мн. игрища, ср. Оградено, снабдено със съоръжения място за спортна игра. Игрище за волейбол.
епиграф - мн. епиграфи, (два) епиграфа, м. 1. Изречение, кратък цитат, изведен от автора в началото на произведението му, който трябва да по...
заиграя - заиграеш, мин. св. заиграх, мин. прич. заиграл, св. — вж. заигравам.
игрален - игрална, игрално, мн. игрални, прил. Който се отнася до игра (в 1, 2, 4, 6 и 7 знач.). Игрална зала. Игрално поле. • Игрален филм....
играчка - мн. играчки, ж. Жена играч.
изиграя - изиграеш, мин. св. изиграх, мин. прич. изиграл, св. — вж. изигравам.
обигран - обиграна, обиграно, мн. обиграни, прил. Свикнал добре да борави с нещо, опитен в някоя дейност. // същ. обиграност, обиграността.
мигрена - обик. ед. Силно главоболие, обикновено на нервна основа.
тигрица - мн. тигрици, ж. 1. Женската на тигъра. 2. Буйна и/или разярена жена. Спуска се като тигрица.
дециграм - мн. дециграмове, (два) дециграма, м. Единица за тегло, равна на една десета част от грама.
емигрант - мн. емигранти, м. Лице, което се намира в емиграция. // прил. емигрантски, емигрантска, емигрантско, мн. емигрантски. Емигрантско ...
епиграма - мн. епиграми, ж. Кратко сатирично стихотворение.
имигрант - мн. имигранти, м. Човек, заселен за постоянно в чужда страна. В Америка живеят имигранти от всички страни.
калиграф - мн. калиграфи, м. 1. Лице, което професионално се занимава с калиграфия. 2. Лице, което пише красиво. Той е голям калиграф.
миграция - мн. миграции, ж. Преселване (от едно населено място в друго или от една държава в друга), преместване (на животни от едно място на...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: