Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ira - Намерени са 858 думи от търсенето
тупирам - тупираш, несв. Топирам.
туширам - тушираш, несв. и св.; какво. 1. Поставям сенки на рисунка. 2. Пречертавам с туш направен с молив чертеж. 3. Намалявам качествата, ...
фалирам - фалираш, несв. и св. 1. Изпадам във фалит. Индустриалците могат и да фалират. 2. Прен. Претърпявам пълен неуспех в нещо; пропадам....
фиширам - фишираш, несв. и св.; какво. Записвам върху фиш. Фиширам нови думи.
фугирам - фугираш, несв. и св.; какво. Изработвам, оформям фуги, правя да има фуги.
цитирам - цитираш, несв. и св. 1. Привеждам цитат. 2. Какво/кого. Отбелязвам, казвам, споменавам.
шинирам - шинираш, несв.; какво. Поставям шина (в 3 знач.). Шинираха крака му.
шокирам - шокираш, несв. и св.; кого. Правя неочаквано силно, обикн. лошо впечатление; провокирам. Тоалетът й шокира всички. - шокирам се. И...
шофирам - шофираш, несв. и св. Карам автомобил; шофьор съм.
агитирам - агитираш.1. Занимавам се с агитация.2. Убеждавам, увещавам.
анулирам - анулираш.Обявявам за недействителен; отменям. Анулирам договор.
апелирам - апелираш.1. Отправям апел.2. В съдопроизводството - обжалвам съдебно решение към по-горна съдебна инстанция.
аспирант - мн. аспиранти.Лице с висше образование, което подготвя в университет или научен институт научноизследователски труд (дисертация), ...
аташирам - аташираш.Зачислявам към официално лице или мисия.
афиширам - афишираш.1. Разгласявам чрез афиши.2. Прен. Изкарвам на показ, изтъквам, натрапвам.
америрам - (фр. amerrir)Мор. Кацам върху вода (за хидроплан и др.).
афилирам - (фр. affilier от срвеклат. affilio 'осиновявам')1. Юр. Осиновявам.2. Прен. Приемам за член в дружество, присъединявам.
бламирам - бламираш, несв. и св.: кого.1. Свалям от ръководен пост чрез гласуване.2. Прен. Провалям, излагам.// същ. блам, бламът, блама.
блокирам - блокираш, несв. и св.1. Какво/що. Правя блокада; обкръжавам, изолирам, изключвам, ограничавам.2. Какво/що. Правя запор (на суми, и...
блъфирам - блъфираш, несв. и св.Правя блъф, служа си с блъф.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: