Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ira - Намерени са 858 думи от търсенето
тиражирам - тиражираш, несв. и св.; какво. 1. Установявам тираж. 2. Прен. Размножавам (в определен брой). Тиражирам графики. 3. Прен. Размножа...
тираничен - тиранична, тиранично, мн. тиранични, прил. Който е присъщ на тиранин. Тираничен нрав. Тиранични похвати.
толерирам - толерираш, несв. и св.; какво/кого. 1. Понасям, търпя, допускам, позволявам. Толерирам нечестни постъпки. 2. Покровителствам.
тонизиращ - тонизираща, тонизиращо, мн. тонизиращи, прил. Който тонизира. Тонизираща напитка.
узурпирам - узурпираш, несв. и св. 1. Какво. Заг-рабвам с незаконни средства власт или чужди пълномощия. Узурпирам властта без избори. Узурпир...
финиширам - финишираш, несв. и св. 1. Стигам финиша; пристигам. Първа финишира нашата представителка. 2. Прен. Завършвам, приключвам (работа,...
фабулирам - фабулираш, несв. и св. Изграждам фабула на художествено произведение. Не всеки писател може да фабулира.
фасонирам - фасонираш, несв. и св.; какво. Придавам фасон, форма.
фашизирам - фашизираш, несв. и св.; кого/какво. Правя да стане с фашистки убеждения. Фашизирам младежта. //същ. фашизиране.
фигурирам - фигурираш, несв. и св. Намирам се, съществувам в нещо или някъде. И той фигурира сред участниците.
филтрирам - филтрираш, несв. и св.; какво. Прекарвам през филтър; прецеждам. Филтрирам вода. // същ. филтриране, ср.
фокусирам - фокусираш, несв. и се. 1. Какво. Поставям на фокус, (във 2 знач.). Фокусирам апарат. 2. Прен. Какво. Събирам, съсредоточавам, насо...
центрирам - центрираш, несв. и св. 1. Какво. Определям център на геометрична фигура. 2. Какво. Поставям част или детайл в правилно отношение к...
чиракувам - чиракуваш, несв. Остар. Работя като чирак (в 1 знач.).
шкартирам - шкартираш. 1. Отделям, отстранявам като негодно за употреба; бракувам. 2. Разг. Отстранявам, махам от работа като неподходящ; увол...
абсорбирам - абсорбираш. За вещество - притежавам свойството да поглъщам всуквам, попивам.
агонизирам - агонизираш.В агония съм.
акомодирам - акомодираш.Приспособявам.
акумулирам - акумулираш.Натрупвам, събирам, съсредоточавам в себе си.
акцентирам - акцентираш.Акцентувам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: