Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ira - Намерени са 858 думи от търсенето
капитализирам - капитализираш, несв. и св.; какво. В икономиката - превръщам в капитал. Ще капитализирам всички лихви. - капитализирам се. Превръщ...
карамелизирам - карамелизираш, несв. и св.; какво. Превръщам захар или гликоза в карамел. — карамелизирам се. Превръщам се в карамел.
кристализирам - кристализираш, несв. и св. 1. Кристализирам се. 2. Прен. Премръзвам, вкочанявам се от студ.
натурализирам - натурализираш, несв. и св. Предоставям граждански права на чужденец. — натурализирам се. Приемам чуждо гражданство.
неутрализирам - неутрализираш, несв. и св.; какво/кого. 1. Извършвам неутрализация. 2. Прен. Обезвреждам.
проанализирам - проанализираш, несв. и св.; какво. Анализирам докрай.
пастьоризирам - пастьоризираш, несв. и св.; какво. Спец. Обезвреждам течности чрез загряване до определена температура и охлаждане. Пастьоризирам ...
популяризирам - популяризираш, несв. и св.; какво. Правя популярен.
приравнителен - приравнителна, приравнително, мн. приравнителни, прил. Който служи за приравняване. Приравнителен изпит.
пропагандирам - пропагандираш, несв. и св. Правя пропаганда.
реванширам се - реваншираш се, несв. и св. Отплащам се, възвръщам (за) услуга, помощ и др.
регламентирам - регламентираш, несв. и св.; какво. Установявам регламент; уреждам, узаконявам.
резервирам се - резервираш се, несв. и св. Проявявам въздържаност, сдържаност.
реконструирам - реконструираш, несв. и св.; какво. Правя реконструкция.
реорганизирам - реорганизираш, несв. и св.; какво. Извършвам реорганизация; преустройвам, преобразувам, променям, обновявам. Реорганизираха дейнос...
репрезентирам - репрезентираш, несв. и св.; кого/ какво. Представям, представлявам.
синхронизирам - синхронизираш, несв. и св.; какво. Довеждам до синхрон; уеднаквявам по време. Трябва да синхронизираме всяка своя стъпка. // същ. ...
скандализирам - скандализираш, несв. и св.; кого/какво. Възмущавам с поведението си. Скандализира го нейната постъпка. Държанието му скандализира ...
специализирам - специализираш, несв. и св.; какво/по какво. Добивам по-задълбочена подготовка по някаква специалност. Специализирам по немска лите...
стенографирам - стенографираш, несв. и св.; какво. Записвам със средствата на стенографията. Стенографирам изказване. // същ. стенографиране, ср.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: