Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ira - Намерени са 858 думи от търсенето
унифицирам - унифицираш, несв. и св.; какво. Привеждам в еднаквост, уеднаквявам. // същ. унифициране, ср.
урегулирам - урегулираш, несв. и св.; какво. Регулирам.
фантазирам - фантазираш, несв. и св. Измислям несъществуващи неща, представям си недействителни и нереални случки, събития (обикн. хубави); меч...
фактурирам - фактурираш, несв. и св.; какво. Вписвам във фактура. Фактурирахме ли всичко? // същ. фактуриране, ср.
фестонирам - фестонираш, несв. и св.; какво. Украсявам с фестон. // същ. фестониране, ср.
формулирам - формулираш, несв. и св.; какво. Придавам на мислите и разсъжденията си кратък и точен словесен израз. Формулирам извод. Формулирам...
цензурирам - цензурираш, несв. и св.; какво. Осъществявам цензура (в 1 знач.).
циментирам - циментираш, несв. и св.; какво. Покривам с цимент, свързвам с цимент. Циментирам площадката пред входа на къщата.
циркулирам - циркулираш, несв. и се. 1. Извършвам циркулация. 2. Движа се постоянно между две точки. Автобусът циркулираше от центъра до хижата...
шантажирам - шантажираш, несв. и св.; кого. Правя шантаж (в 1 знач.); изнудвам. Шантажираше я, за да си мълчи. // същ. шантажиране, ср.
авторизирам - авторизираш.Одобрявам превода или адаптация на свое произведение.
акомпанирам - акомпанираш.Правя, изпълнявам акомпанимент.
акредитирам - акредитираш.1. Назначавам за дипломатически представител в чужда страна.2. Официално упълномощавам да ме представлява и да работи ...
активизирам - активизираш.Правя да стане активен, предизвиквам активност - активизирам се.// същ. активизиране.
амортизирам - амортизираш.Правя амортизация, поднагам на амортизация, изхабявам, унищожавам.// същ. амортизиране.
артикулирам - артикулираш.В езикознанието - върша артикулация; учленявам.
абстрахирам - (нем. abstrahieren по лат. abstraho 'отвличам, откъсвам')Филос. Отделям съществените признаци от несъществените; извлича...
адмиралство - Звание на адмирал.
антедатирам - (нем. antedatieren по лат. ante 'преди' + нем. datieren 'датирам')Поставям на документ по-стара дата.// Същ. а...
банализирам - банализираш.Правя да стане банален.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: