Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ira - Намерени са 858 думи от търсенето
инструктирам - инструктираш, несв. и св.; кого. Давам указания за извършване на някаква работа. Инструктирам работниците за управление на новите ...
карантинирам - карантинираш, несв. и св.; кого/ какво. Държа под карантина. Трябва да карантинираме болните.
катапултирам - катапултираш, несв. и св. Напускам самолет или космически кораб с помощта на катапулт.
квалифицирам - квалифицираш, несв. и св.; какво/кого. Давам оценка, определям качествата. — квалифицирам се. Получавам квалификация (във 2 знач.)...
квартирантка - мн. квартирантки, ж. Жена квартирант.
класифицирам - класифицираш, несв. и св.; кого/ какво. Разпределям предмети, явления или понятия по класове, родове, разреди и др. Класифицирам ...
климатизирам - климатизираш, несв. и св.: какво. Регулирам качествата на въздуха в затворено помещение със специална инсталация. // същ. климатиз...
лумпенизирам - лумпенизираш, несв. и св.; какво/кого. Причинявам изхвърляне на хора от естествената им среда, класа, работа. Условията на живота ...
магнетизирам - магнетизираш, несв. и св. Магнитизирам.
магнитизирам - магнитизираш, несв. и св.; какво. Придавам магнитна сила, подлагам на магнитно въздействие.
манифестирам - манифестираш, несв. и св. 1. Участвам в манифестация (в 1 знач.) 2. Изразявам открито чувства, настроения, отношение.
мистифицирам - мистифицираш, несв. и св.; какво. Правя мистификация.
надзирателка - мн. надзирателки, ж. Жена надзирател.
перифразирам - перифразираш, несв. и св.; какво/кого. Предавам със свои думи, описателно чужда мисъл.
пиратствувам - пиратствуваш, несв. Пиратствам.
преноменирам - преномерираш, несв. и св.; какво. Номерирам отново.
префасонирам - префасонираш, несв. и св.; какво. Придавам на нещо нов вид, нов фасон.
приватизирам - приватизираш, несв. и св.; какво. Правя приватизация.
проституирам - проституираш, несв. и св. 1. Упражнявам професия на проститутка. 2. Прен. С какво. Служа си с нещо възвишено за постигане на низки...
протоколирам - протоколираш, несв. и св. 1. Съставям протокол (в 1 и 2 знач.). 2. Какво. Записвам в протокол (в 1 и 2 знач.). Протоколирам щети.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: