Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------ен - Намерени са 321 думи от търсенето
дееспособен - дееспособна, дееспособно, мн. дееспособни, прил. Който има способност да работи. Дееспособен човек. // същ. дееспособност, дееспос...
демисезонен - демисезонна, демисезонно, мн. демисезонни, прил. За облекло, което е пригодено за носене през пролетта и есента. Демисезонен костю...
доверителен - доверителна, доверително, мн. доверителни, прил. В който се проявява доверие към някого, че ще запази нещо в тайна. Доверителен ра...
долнопробен - долнопробна, долнопробно, мн. долнопробни, прил. 1. Който е от най-ниско качество. Долнопробен ресторант. 2. Прен. Който има ниски...
доходоносен - доходоносна, доходоносно, мн. доходоносни, прил. Доходен.
експлозивен - експлозивна, експлозивно, мн. експлозивни, прил. 1. Който има свойството да експлодира; взривен. 2. Прен. Който се изявява неочакв...
елипсовиден - елипсовидна, елипсовидно, мн. елипсовидни, прил. Който има вид на елипса.
злободневен - злободневна, злободневно, мн. злободневни, прил. Който е особено интересен, интригуващ за момента. Злободневни въпроси.
звездовиден - звездовидна, звездовидно, мн. звездовидни, прил. Който има форма на звезда. Звездовиден белег.
изолационен - изолационна, изолационно, мн. изолационни, прил. 1. Който се отнася до изолация. Изолационни свойства. 2. Който е предназначен за ...
изтощителен - изтощителна, изтощително, мн. изтощителни, прил. Който изтощава. Изтощителен труд. Изтощителен ден. Изтощителни войни.
инфекциозен - инфекциозна, инфекциозно, мн. инфекциозни, прил. Спец. 1. В медицината — за болест или болестен процес — който причинява или е при...
ирационален - ирационална, ирационално, мн. ирационални, прил. 1. Който е необясним за разума; тайнствен, мистичен. 2. Спец. В математиката — за...
краткотраен - краткотрайна, краткотрайно, мн. краткотрайни, прил. Който трае кратко. Краткотрайна операция.
категоричен - категорична, категорично, мн. категорични, прил. Който е точно определен, решителен, не допуска промени и възражения. Категорично ...
количествен - количествена, количествено, мн. количествени, прил. Който се отнася до количество. Количествени данни.
комерсиален - комерсиална, комерсиално, мн. комерсиални, прил. Комерчески.
компетентен - компетентна, компетентно, мн. компетентни, прил. 1. Който е добре подготвен; вещ в дадена област. Компетентен лекар. Компетентен и...
конусовиден - конусовидна, конусовидно, мн. конусовидни, прил. Който има форма на конус.
корелативен - корелативна, корелативно, мн. корелативни, прил. Който се намира в корелация. Корелативни понятия.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: