Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------ен - Намерени са 321 думи от търсенето
задграничен - задгранична, задгранично, мн. задгранични, прил. 1. Който се намира или се извършва извън границите на страната. Задгранични родни...
задноезичен - задноезична, задноезично, мн. задноезични, прил. Спец. За гласни или съгласни — които се образуват посредством задната част на ези...
задстомашен - задстомашна, зад стомашно, мн. задстомашни, прил. • Задстомашна жлеза. Орган у човека и гръбначните животни, разположен зад стомах...
закалителен - закалителна, закалително, мн. закалителни, прил. Който е предназначен да закалява. Закалителни процедури.
заканителен - заканителна, заканително, мн. заканителни, прил. Който съдържа и/или изразява закана. Заканителен глас. Заканителен поглед.
закономерен - закономерна, закономерно, мн. закономерни, прил. Който е подчинен на закони (в 3 знач.). // същ. закономерност, закономерността, ж...
залесителен - залесителна, залесително, мн. залесителни, прил. Който се отнася до залесяване. Залесителни работи.
занимателен - занимателна, занимателно, мн. занимателни, прил. Който увлича, интригува, забавлява. Занимателен разказ. Занимателен събеседник.
запалителен - запалителна, запалително, мн. запалителни, прил. 1. Който служи да запалва. Запалителни бомби. 2. Който се запалва много лесно. Ту...
заразителен - заразителна, заразително, мн. заразителни, прил. 1. Разг. Който може да се предаде чрез зараза. 2. Прен. Увличащ, разпространяващ ...
заседателен - заседателна, заседателно, мн. заседателни, прил. Който е свързан със заседание. Заседателна зала. Заседателен глас.
змиеобразен - змиеобразна, змиеобразно, мн. змиеобразни, прил. Змиевиден. // нареч. змиеобразно. Движи се змиеобразно.
изразителен - изразителна, изразително, мн. изразителни, прил. 1. За лице, очи и др. - който показва ясно чувства, настроения, душевни качества....
избирателен - избирателна, избирателно, мн. избирателни, прил. 1. Който се отнася до избори или до избирател. Избирателна урна. Избирателни спис...
извънбрачен - извънбрачна, извънбрачно, мн. извънбрачни, прил. 1. Който е роден от майка, която няма брак. Извънбрачно дете. 2. Който се извършв...
безсърдечен - безсърдечна, безсърдечно, мн. безсърдечни.Който е лишен от съчувствие, отзивчивост, милост.// същ. безсърдечие.// същ. безсърдечно...
всевъзможен - всевъзможна, всевъзможно, всевъзможни, прил.Всякакви, най-различни. Всевъзможни глупости.
встъпителен - встъпителна, встъпително, мн. встъпителни, прил.С който се започва; начален. Встъпително слово.
железопътен - железопътна, железопътно, мн. железопътни, прил. Който се отнася до железен път или до железници. Железопътна станция. Железопътно...
жълто-зелен - жълто-зелена, жълто-зелено, мн. жълто-зелени, прил. С цвят между жълт и зелен. Жълто-зелени листа.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: