Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------ен - Намерени са 321 думи от търсенето
смъртоносен - смъртоносна, смъртоносно, мн. смъртоносни, прил. Който причинява смърт, който носи смърт. Смъртоносна рана. Смъртоносна война.
събирателен - събирателна, събирателно, мн. събирателни, прил. 1. Който е предназначен за събиране на нещо. Събирателен пункт. 2. Който се отнас...
съвещателен - съвещателна, съвещателно, мн. съвещателни, прил. 1. Който се отнася до правото за изказване на мнение в съвещание. Съвещателен гла...
съжалителен - съжалителна, съжалително, мн. съжалителни, прил. Който изразява съжаление. Съжалителна усмивка. // нареч. съжалително. Погледна съ...
съзидателен - съзидателна, съзидателно, мн. съзидателни, прил. Който създава нещо; творчески, градивен. Съзидателен труд. // нареч. съзидателно.
съобщителен - съобщителна, съобщително, мн. съобщителни, прил. Който служи за съобщение. Съобщителна мрежа.
съпричастен - съпричастна, съпричастно, мн. съпричастни, прил. Който има непосредствено отношение към нещо или участва в него. Той също е съприч...
топлокръвен - топлокръвна, топлокръвно, мн. топлокръвни, прил. За животно — който има постоянна температура на кръвта.
чистокръвен - чистокръвна, чистокръвно,мн. чистокръвни, прил. 1. Който няма примес кръвта си; породист. Чистокръвен кон. 2. Прен. Разг. Същински...
безкористен - безкористна, безкористно, мн. безкористни.Който е лишен от корист.// нареч. безкористно.// същ. безкористност, безкористността.
безмилостен - безмилостна, безмилостно, мн. безмилостни.Който не проявява милост или който се извършва без милост и компромиси; жесток.// нареч....
безпогрешен - безпогрешна, безпогрешно, мн. безпогрешни.Който не съдържа или не допуска грешки.// нареч. безпогрешно.// същ. безпогрешност, безп...
безпризорен - безпризорна, безпризорно, мн. безпризорни.За когото не се полагат грижи; бездомен.
безсловесен - безсловесна, безсловесно, мн. безсловесни.1. Който е лишен от способността да говори.2. Мълчалив, тих; безропотен.
боеспособен - боеспособна, боеспособно, мн. боеспособни, прил.Спец. Който е годен, подготвен за бойни действия.// същ. боеспособност, боеспособн...
бинокулярен - (фр. binoculaire по лат. b ini 'по две' + ocularis 'очен') Книж.1. Който е с две очи.2. Предназначен за двете ...
великодушен - великодушна, великодушно, мн. великодушни.Който е снисходителен към другите; който умее да се обстрахира от дребното.// същ. велик...
великолепен - великолепна, великолепно, мн. великолепни.1. Разкошен, прекрасен, блестящ, красив.2. Който има изключителни качества; отличен.// н...
високомерен - високомерна, високомерно, мн. високомерни, прил.Който проявява или изразява високомерие. Високомерен човек. Високомерен тон.
гроздовиден - гроздовидна, гроздовидно, мн. гроздовидни, прил.Който е с формата на грозд.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: