Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------ен - Намерени са 321 думи от търсенето
всмукателен - всмукателна, всмукателно, мн. всмукателни, прил.Който служи за всмукване на течности, вещества, въздух. Всмукателна тръба.
вазомоторен - (нлат. vasomotorius по лат. vas 'съд' + motor 'двигател')Мед. Съдодвигателен.
вертебрален - (фр. vertebral от нлат. vertebralis)Анат. Гръбначен.
газообразен - газообразна, газообразно, мн. газообразни, прил.Въздухообразен. Газообразно състояние.
генеративен - генеративна, генеративно, мн. генеративни, прил.Който поражда, ражда, произвежда.
гръмогласен - гръмогласна, гръмогласно, мн. гръмогласни, прил.1. Който има силен, мощен глас.2. Който отеква много силно; гръмък.
диакритичен - диакритична, диакритично, мн. диакритични, прил. • Диакритичен знак. Допълнителен знак към буква в някои графични системи за означ...
декоративен - декоративна, декоративно, мн. декоративни, прил. 1. Който се използва за украса. Декоративно пано. 2. Който се отнася до декорация...
диалектичен - диалектична, диалектично, мн. диалектични, прил. Който се основава на диалектиката. Диалектичен метод.
диаметрален - диаметрална, диаметрално, мн. диаметрални, прил. 1. Който се отнася до диаметър. 2. Прен. Противоположен, в най-голяма сила различ...
допирателен - допирателна, допирателно, мн. допирателни, прил. Който се допира поне в една точка.
дъгообразен - дъгообразна, дъгообразно, мн. дъгообразни, прил. Който е с форма на дъга (в 1 знач.).
експанзивен - експанзивна, експанзивно, мн. експанзивни, прил. Който бурно изявява своите чувства; несдържан, невъздържан, избухлив. Експанзивна...
едновластен - едновластна, едновластно, мн. ед-новластни. прил. Който единствен разполага с властта или при който властта е в ръцете само на едн...
еднообразен - еднообразна, еднообразно, мн. еднообразни, прил. Винаги или навсякъде един и същ. Еднообразна обстановка. Еднообразен живот. Едноо...
екстремален - екстремална, екстремално, мн. екстремални, прил. Екстремен.
елементарен - елементарна, елементарно, мн. елементарни, прил. 1. Прост, несложен; който трябва да е известен на всеки. Елементарни правила за у...
емоционален - емоционална, емоционално, мн. емоционални, прил. 1. Който изразява емоция. Емоционална реакция. 2. Чувствителен. Емоционално дете....
епистоларен - епистоларна, епистоларно, мн. епистоларни, прил. Спец. За литературно произведение — който е написан във форма на писма и/или разм...
завещателен - завещателна, завещателно, мн. завещателни, прил. Който се отнася до завещание или съдържа завещание. Завещателно писмо.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: