Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------в-м - Намерени са 919 думи от търсенето
обслужвам - обслужваш, несв. и обслужа, св. 1. Кого. Чрез работата си удовлетворявам нечии нужди (на клиенти, купувачи и др.). Продавачката об...
обуздавам - обуздаваш, несв. и обуздая, св. 1. Кого. Укротявам, сдържам, ограничавам, усмирявам някого, който буйства. 2. Прен. Какво. Успокоя...
обуславям - обуславяш, несв. и обусловя, св.; какво. 1. Поставям условие за изпълнението на някакво действие. 2. Ставам причина за нещо. Влага...
обяснявам - обясняваш, несв. и обясня, св.; какво. 1. Правя нещо да стане ясно, разбираемо; тълкувам, разяснявам. Обясних решението на задачат...
овдовявам - овдовяваш, несв. и овдовея, св. Ставам вдовец или вдовица, изгубвам съпруга си поради смъртта му.
овладявам - овладяваш, несв. и овладея, св. 1. Какво. Присвоявам, правя свое владение, завладявам. 2. Кого. Обземам, обхващам. Страхът я овлад...
оглавявам - оглавяваш, несв. и оглавя, се.; какво. Заставам начело, ръководя. Новият министър-председател оглави правителството.
огласявам - огласяваш, несв. Огласям.
оглозгвам - оглозгваш, несв. и оглождя, св.; какво. Глозгам докрай, всичко. Кучето оглозга всички кокали.
оглупявам - оглупяваш, несв. и оглупея, св. Ставам глупав.
оглушавам - оглушаваш, несв. и оглушея, св. Ставам глух. След големия взрив той оглуша.
огорчавам - огорчаваш, несв. и огорча, св.; кого. Причинявам огорчение, наскърбявам. Грубостта му я огорчи. — огорчавам се/огорча се. Изпитвам...
огрубявам - огрубяваш и огрубея, св. Ставам груб, загрубявам.
одобрявам - одобряваш, несв. и одобря, св. 1. Какво. Признавам нещо за добро, правилно, редно. Одобрявам поведението му. 2. Кого. Смятам за до...
ожаднявам - ожадняваш, несв. и ожаднея, св. Ставам жаден; изпитвам жажда.
озверявам - озверяваш, несв. и озверя, св.; кого/ какво. Правя да е озверен; вбесявам. Миризмата на кръв озвери вълка. — озверявам се/ озверя ...
оземлявам - оземляваш, несв. и оземля, св.; кого. Снабдявам със земя, давам земя за обработване. Преселниците сс оземляват от общинските съвет...
озлобявам - озлобяваш, несв. и озлобея, св. Ставам озлобен. Вторият удар го накара до озлобее.
окислявам - окисляваш, несв. и окисля, св.; какво. Подлагам на окисление. — окислявам се/окисля се. Подлагам се на окисление. Среброто се окис...
окончавам - окончаваш, несв. Спец. Завършвам с граматическо окончание. Прилагателните имена от женски род окончават на -а.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: