Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------в-м - Намерени са 919 думи от търсенето
използвам - използваш, несв. и се. 1. Какво, за какво. Прилагам, употребявам. Използвам нож. Използвам телефон. 2. Кого, за какво. Служа си с ...
изпомпвам - изпомпваш, несв. и изпомпя, св. Изчерпвам с помпа. // същ. изпомпване, ср.
изпортвам - изпортваш, несв. и изпортя, св.; какво. Разг. Развалям, провалям нещо планирано, замислено. Ще закъснее и ще изпорти всичко. — изп...
изпробвам - изпробваш, несв. и св.; какво. Пробвам докрай. Изпробвам печка. Изпробвам рокля.
изпросвам - изпросваш, несв. и изпрося, св.; какво. 1. Получавам чрез просене или молене. Циганките изпросваха хляб за децата си. 2. Разг. Сам...
изтощавам - изтощаваш, несв. и изтощя, св.; какво/кого. 1. Изчерпвам докрай физическите или духовните сили. Тежката работа го изтощи напълно. ...
козирувам - козируваш, несв. и св.; на кого. 1. Отдавам чест с вдигане на дясната ръка до козирката на фуражка. 2. Прен. Подчинявам се, покоря...
коледувам - коледуваш, несв. Ходя на Коледа по домовете и пея специални песни с пожелания за здраве и плодородие.
командвам - командваш, несв.; кого какво. 1. Давам команди (в 1 знач.). 2. Ръководя военна единица. Кой командва тази рота? 3. Разг. Разпорежд...
контузвам - контузваш, несв. и контузя, св.; кого. Увреждам с тъп удар, без открита рана. При падане футболистът е контузил крака си. — контуз...
короновам - короноваш, несв.; кого. Извършвам коронация.
магьосвам - магьосваш, несв. и магьосам, св.; кого/какво. 1. Правя магия. 2. Прен. Привличам, очаровам, обайвам. Магьоса ме с думите си.
мариновам - мариноваш, несв.; какво. Приготвям продукти в марината. Мариновам гъби.
молепсвам - молепсваш, несв. и молепсам, св.; кого. Диал. 1. Предавам заразна болест, заразявам. 2. Прен. Охулвам, изцапвам.
наболявам - наболяваш, несв. и наболя, св. 1. Изисквам неотложно решение. Наболя проблемът за жилищата. 2. Боля слабо, леко. Кракът ме наболяв...
наброявам - наброяваш, несв. и наброя, св. 1. Какво, на кого. Плащам, давам пари. Наброи 1 000 лева на сестра си. 2. Имам на брой, числеността...
нагноявам - нагнояваш, несв. и нагноя, св. За рана — събирам гной, забирам. Голям цирей беше нагноил.
нагощавам - нагощаваш, несв. Нагостявам.
надмогвам - надмогваш, несв. и надмогна,св.; какво/ кого. Преодолявам, надделявам, надвивам. Надмогнах страха си.
назобявам - назобяваш, несв. и назобя, св.; какво. Нахранвам добитък със зоб. Назобих коня.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: