Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------в-м - Намерени са 919 думи от търсенето
прикривам - прикриваш, несв. и прикрия, св. 1. Какво. Крия отчасти, закривам. Прикривам очи с ръка. 2. Прен. Кого/какво. Укривам, не давам да ...
прилепвам - прилепваш, несв. и прилепя, св.; какво. 1. Лепя върху нещо; залепвам. Прилепих го за стената. 2. Плътно допирам до друго. — прилеп...
примамвам - примамваш, несв. и примамя, св.; кого/какво. 1. Чрез мамене, лъгане, хитрост карам някой или нещо да дойде при мен; прилъгвам. 2. ...
примесвам - примесваш, несв. и примеся, св.; какво. Слагам примес.
примигвам - примигваш, несв. и примигна, св. 1. Мигам еднократно или ограничен брой пъти. 2. Намигвам.
припалвам - припалваш, несв. и припаля, св.; какво. Запалвам от нещо горящо. Припалвам цигара.
приписвам - приписваш, несв. и припиша, св. 1. Добавям чрез писане; дописвам. 2. Какво. Преотстъпвам свое имущество на друг собственик чрез пи...
припуквам - припукваш, несв. и припукам, св. За дърва, съчки, оръжие — пукам леко, от време на време.
приритвам - приритваш, несв. и приритам, св. 1. Внезапно започвам да ритам, но за кратко време. 2. Прен. Разг. Примирам, умирам. • Не съм прир...
приспивам - приспиваш, несв. и приспя, св. 1. Кого. Довеждам до състояние на сън. Приспивам дете. 2. Какво. Отклонявам вниманието на някого, п...
приставам - приставаш, несв. и пристана, св. Разг. 1. За мома — избягвам с любимия си без благословията на родителите си. 2. Съгласявам се. Пр...
притайвам - притайваш, несв. Притаявам.
притаявам - притаяваш, несв. и притая, св.; какво. Спотаявам, затаявам, не позволявам да се чуе. Притаявам дъх. — притаявам се/ притая се. Зас...
притисвам - притисваш, несв. и притисна, св.: кого/какво. Притискам еднократно или поединично.
притихвам - притихваш, несв. и притихна, св. Ставам тих; утихвам, стихвам. Децата притихнаха в леглата.
притичвам - притичваш, несв. и притичам, се. Отивам до нещо с тичане, набързо. Притичах до хлебарницата за хляб.
притурвам - притурваш, несв. и притуря, св. Разг. 1. Какво. Прибавям, добавям. Притури сол. 2. Прен. Допълвам, казвам допълнително.
причаквам - причакваш, несв. и причакам, св. 1. Кого. Чакам някого да дойде при мен. 2. Кого! какво. Тайно чакам човек или животно, за да го с...
причесвам - причесваш, несв. и причеша, св.; какво. Оправям коса с гребен; сресвам, вчесвам.
пришепвам - пришепваш, несв. и пришепна, св. Шепна леко и набързо.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: