Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------в-м - Намерени са 919 думи от търсенето
наругавам - наругаваш, несв. и наругая, св.; кого/ какво. Ругая много. Наругах го, задето ме измами.
нарушавам - нарушаваш, несв. и наруша, св.; какво. 1. Променям нормалното състояние на нещо; прекъсвам, смущавам. Наруших съня му. 2. Не спазв...
населявам - населяваш, несв. Живея в определено място, негов обитател съм. Много животни населяват нашите гори.
насинявам - насиняваш, несв. и насиня, св. 1. Какво. Правя нещо да стане синьо. Насиних дрехите. 2. Кого/какво. Със силен удар правя синина на...
натежавам - натежаваш, несв. и натежа, св. 1. Ставам по-тежък. 2. Навеждам се на една страна от тежина, от умора, от болка.
натрапвам - натрапваш, несв. и натрапя, св.; какво/кого, на кого. Принуждавам да приеме нещо, налагам. Натрапиха му я за жена. — натрапвам се/...
нахлузвам - нахлузваш, несв. и нахлузя, св.; какво. Разг. 1. С усилие поставям, надявам. Едвам нахлузи пръстена на ръката си. 2. Бързо обувам ...
нахлупвам - нахлупваш, несв. и нахлупя, св.; какво. Поставям нещо на главата си, така че почти скрива очите ми. Нахлупи каската си, за да не м...
нахранвам - нахранваш, несв. и нахраня, св.; какво/кого. Храня човек или животно до пълното им насищане. Нахраних кокошките. — нахранвам се/на...
нацелувам - нацелуваш, св.; кого. 1. Целувам много пъти. 2. Целувам много хора. Той нацелува всичките жени, които бяха дошли на празника. — на...
нашумявам - нашумяваш, несв. и нашумя, св. Предизвиквам шум около себе си, събуждам интерес. В последно време нашумяха нови рокгрупи.
освежавам - освежаваш, несв. и освежа, св.; какво. Правя да стане свеж. Почистването освежи килима. — освежавам се/освежа се. Ставам бодър, св...
осветявам - осветяваш, несв. и осветя, св. 1. Какво/кого. Осветлявам (в 1 знач.). 2. Какво. Освещавам. 3. Какво. Чрез пропускане на светлина р...
освещавам - освещаваш, несв. и осветя, св.; какво. 1. Чрез църковен ритуал правя нещо да стане свято; откривам с църковен ритуал. Осветиха нов...
освирквам - освиркваш, несв. и освиркам, св.; кого/какво. Изразявам неодобрение, протест, осмиване чрез свирене с уста. Публиката освирка изпъ...
оседлавам - оседлаваш, несв. и оседлая, св.; какво. Поставям седло върху животно. Оседлай бързо коня ми!
оскотявам - оскотяваш, несв. и оскотея, св. Ставам като скот, загубвам образа на човек; озверявам.
осланявам - осланяваш, несв. и осланя, св.; какво. Покривам със слана; попарвам.
ослепявам - ослепяваш, несв. и ослепея, св. Ставам сляп. Конят ослепя от старост.
оснежавам - оснежаваш, несв. и оснежа, св.; какво/кого. Покривам със сняг.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: