Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----т-- - Намерени са 346 думи от търсенето
авантаж - Благоприятно положение което дава преднина, предимство.
авиатор - мн. авиатори. Пилот, летец.
апостол - мн. апостоли.1. В евангелието - всеки от дванайсетте ученици на Христос, избрани за божи пратеници и проповедници.2. Проповедник ...
арбитър - мн. арбитри.1. Специално избрано лице за разрешаване на спорни въпроси; посредник.2. Длъжностно лице, което разрешава имуществени ...
аргатин - мн. аргати.Аргат.
атентат - мн. атентати, (два) атентата.Тайно подготвено покушение с политически мотиви.
атестат - мн. атестати, (два) атестата.1. Свидетелство.2. Атестация.
атлетка - мн. атлетки.Жена атлет.
аблатив - (лат. ablativus 'отнемащ')Грам. Падеж, изразяващ отношение на отделяне, средство, причина, място и др.// Прил. аблативен...
адаптер - (нем. Adapter от англ. adapter)Физ. Устройство за съгласуване на схеми с различни скорости на протичащите в тях електрически проце...
адаптор - (по лат. adapto 'приспособявам') Физ.1. Електромагнитен уред за възпроизвеждане на звукови записи.2. Приспособление, кое...
ажиотаж - (фр. agiotage по ит. aggio 'ажио')Фин. Изкуствено понижаване или повишаване цената на борсови ценни книжа със спекулатив...
анюитет - (нем. Annuitat, фр. аnnuite по лат. annus 'година') Фин.1. Редовни годишни плащания за лихви и погашение на заем.2. Държ...
аристон - (фр. ariston но гр. aristos 'най-добър')Муз. Вид механичен музикален инструмент.
архетип - (по гр. arche 'начало' + typos 'образ')Книж. Псих. Първообраз.// Прил. архетипен.
архитип - вж. архетип.
балатум - само ед.Вид плътна мушама за настилка на подове в помещения.
балотаж - мн. балотажи, (два) балотажа.Повторно гласуване за ограничен брой кандидати, когато при избор никой не е получил предвидените в за...
баретка - мн. баретки.Малка барета.
баритон - мн. баритони, (два) баритона.1. В музиката - среден по височина мъжки глас, между тенор и бас.2. Певец с такъв клас.3. Меден духов...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: