Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----к - Намерени са 150 думи от търсенето
азмак - мн. азмаци, (два) азмака.Диал. Мочур, тресавище.
аплик - мн. аплици.Малко осветително тяло, закрепено на стена.
артък - 1. Прил. Който е в повече, в излишък.2. Същ. Излишък.
ахмак - мн. ахмаци.Разг. Грубо. Глупак.
барак - мн. бараци, (два) барака.Диал. Рошаво малко куче.// същ. умал. бараче.
барок - само ед.Истор. Стил в архитектурата и изкуството през XVI - XVIII век (предимно в Западна Европа), който се характеризира с пищнос...
батак - мн. батаци, (два) батака.1. Разг. Кално място, тиня, блато.2. Прен. Неразбория, бъркотия, хаос.3. Остар. Несъбираеми парични дълго...
бивак - мн. биваци,(два) бивака.Място извън селище с палатки за временно разполагане на войски, туристи и др.; лагер, стан.
битак - мн. битаци, (два) битака, м.Разг. Битпазар.
бунак - мн. бунаци, м.Разг. Грубо. Тъп, малоумен, ограничен човек; глупак.
бъзак - мн. бъзаци, (два) бъзака.Едногодишно тревисто растение с перести листа и черни зърнести плодове, които се използват в народната ме...
валяк - мн. валяци, (два) валяка, м.1. Тежка самоходна машина за уплътняване на пръст и пътни настилки.2. Спец. Валц.
варак - (тур. varak от ар.)Диал. Тънък лист от лъскав метал (злато, сребро, мед, калай и под.), употребяван за украса или опаковка.
герак - мн. гераци, (два) герака, м.Диал. Ястреб.
далак - мн. далаци, (два) далака, м. Орган, разположен в лявата част на коремната кухина, който е свързан с кръвоносната и лимфната систем...
данак - мн. данаци, (два) данака, м. Диал. Теле, което е израсло достатъчно и е отбито. // същ. умал. даначе, мн. даначета, ср.
данък - мн. данъци, (два) данъка, м. Определена със закон сума, която се изплаща на държавните органи. Данък върху общия доход. Данък доба...
дарак - мн. дараци, (два) дарака, м. 1. Машина с валяци, снабдени със зъбци, която се използва за влачене на вълна, памук, лен и др. 2. Сг...
дивак - мн. диваци, м. 1. Човек, който принадлежи към първобитно племе. 2. Пренебр. Човек, който изостава в развитието си поради саможивос...
дъбак - мн. дъбаци, (два) дъбака, м. Дъбова гора.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: