Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----к - Намерени са 150 думи от търсенето
дудук - мн. дудуци, (два) дудука, м. Диал. Дървена свирка, подобна на цафара.
кубик - мн. кубици, (два) кубика, м. Разг. Кубически метър като мярка за дървен материал, пръст, пясък и др. Два кубика пясък.
пушек - мн. пушеци, (два) пушека, м. Дребни частици от горене, които се носят на талази из въздуха; дим. Пушек от камина. 2. Прен. Разг. О...
умник - мн. умници, м. 1. Ирон. Човек, който се старае да изпъкне с ум, познания. Голям умник е. вечно философства. 2. Разг. Хитрец; отрак...
упрек - мн. упреци, (два) упрека, м. Укор. Отправям упрек.
чибук - мн. чибуци, (два) чибука, м. Вид лула с дълга тръба.
юмрук - мн. юмруци, (два) юмрука, м. 1.Човешка длан със стиснати към нея пръсти. Стискам ръцете си в юмруци. Удрям с юмрук. 2.Прен. Насили...
бюрек - мн. бюреци, (два) бюрека.Вид баница със сирене.
брейк - (англ. break)Американски танц с разчупени движения в равномерен ритъм.
велик - велика, велико, мн. велики.1. Който значително превъзхожда обичайното.2. Остар. За чувство - много, извънредно силен.
демек - част. Разг. Значи, тоест, сиреч.
дирек - мн. диреци, (два) дирека, м. Разг. Използван за подпора или самостоятелен стълб. Зави и се свят и тя се подпря на дирека. • Като д...
дюшек - мн. дюшеци, (два) дюшека, м. Напълнена с вълна, пух, парцали и др. долна постелка (между пружината на легло и чаршафа).
емляк - мн. емляци, (два) емляка, м. Остар. 1. Недвижим имот. 2. Данък върху недвижим имот. // прил. емлячен, емлячна, емлячно, мн. емлячн...
ексик - Разг. 1. Като прил., неизм. Който отмерва по-малко или който е по-малко от необходимото. 2. Като нареч. С недостиг (по количество,...
игрек - само ед.1. Наименование на предпоследната буква в латинската азбука.2. В математиката - един от знаковете за неизвестна величина. ...
кючек - мн. кючеци, (два) кючека, м. Вид турски танц, обикн. женски, с характерни извивки на тялото и щракане с пръсти. Играя кючек.
медик - мн. медици, м. Лекар или студент по медицина.
селяк - мн. селяци, м. 1. Селянин. 2. Пренебр. Прост човек.
теляк - мн. теляци, м. Работник в обществена баня, който се занимава с измиване и изтъркване телата на посетителите.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: