Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----к - Намерени са 150 думи от търсенето
жабок - мн. жабоци, (два) жабока, м. 1. Мъжка жаба. 2. Прен. Пренебр. Надут, високомерен човек, обикн. без реални основания. Какъв жабок, ...
жалък - жалка, жалко, мн. жалки, прил. 1. Който предизвиква съжаление, състрадание — нещастен, окаян; мизерен, нищожен, невзрачен. Беше жа...
жарък - жарка, жарко, мн. жарки, прил. 1. Много горещ, зноен; като жар. Жарко слънце. Жарък ден. 2. Прен. Страстен, горещ, пламенен. // на...
живак - само ед. 1. Химически елемент — сребристобял течен метал, който се прилага за направа на термометри и др. уреди. 2. Прен. Много по...
залък - мн. залъци и залци, (два) залъка, м. 1. Парче храна, обикн. хляб за едно лапване, хапка. Хапнах два залъка и трябваше да стана. 2....
замък - мн. замъци, (два) замъка, м. 1. През средновековието — дворец и крепост на феодал. 2. Прен. Голяма и здрава къща. • Строя въздушни...
заник - само ед. Залез.
запек - само ед. Нередовно и трудно изпразване на червата. Болният имаше и запек.
восък - само ед.Жълтеникаво вещество, което пчелите произвеждат и използват за направа на своите пити за мед.// прил. восъчен, восъчна, во...
вътък - само ед.Нишки, които при тъкане се преплитат с основата.
гъсок - мн. гъсоци, (два) гъсока, м.Мъжката птица гъска.
горък - горка, горко, мн. горки, прил.1. Който е изпълнен с мъка и скръб. Горък плач.2. Който е за окайване; клет, жалък, злощастен. Горки...
гъвък - гъвка, гъвко, мн. гъвки, прил.Остар. Гъвкав.
жежък - жежка, жежко, мн. жежки, прил. Разг. 1. Много горещ, напечен. Жежък ден. 2. За чувства, думи и под. — пламенен, горещ.
зорък - зорка, зорко, мн. зорки, прил. 1. Който вижда добре далечни и малки предмети; остър. Зорък поглед. 2. Който е бдителен, проницател...
камък - мн. камъни, (два) камъка, м. 1. Твърдата минерална маса, която съставя земната кора, като се изключат рудите, и всеки къс от нея. ...
ковък - ковка, ковко, мн. ковки, прил. Който се поддава на коване. Ковък метал.
ловък - ловка, ловко, мн. ловки, прил. 1. Който е сръчен, умел, бърз. Ловък спортист. Ловък ездач. 2. Прен. Който умее да намери изход от ...
малък - малка, малко, мн. малки, прил. 1. Неголям по размери, незначителен. Малка къща. 2. Невръстен, млад. Малко дете. 3. Малоброен. Малк...
мозък - мн. мозъци, (два) мозъка, м. 1. Съвкупност от нервни клетки и влакна, която запълва черепа и гръбначния стълб на човека и висшите ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: