Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-ъ---- - Намерени са 217 думи от търсенето
гърмеж - мн. гърмежи, (два) гърмежа, м.1. Силен шум при изстрел или експлозия. Гърмежите продължиха цяла нощ.2. Само ед. Силен шум; грохот,...
гърнец - мн. грънци, (два) гърнеца, м.Диал. Гърне (в 1 знач.).
гъстея - гъстееш, мин. св. гъстях, мин. прич. гъстял, несв.Постепенно ставам гъст.
дързък - дръзка, дръзко, мн. дръзки, прил. 1. Който пренебрегва опасностите, подлага се на риск, проявява или изразява предизвикателна смел...
дълбок - дълбока, дълбоко, мн. дълбоки, прил. 1. Който има голяма дълбочина (в 1 знач.). Дълбок кладенец. Дълбока дупка. Дълбока пещера. Дъ...
дълго- - Първа съставна част на сложни думи със значение дълъг, дълго, напр. дългокрак, дългокос, дългоочакван, дълговременен и др.
дължим - дължима, дължимо, мн. дължими, прил. Който се дължи; който е дълг на човека. Дължима сума. Дължима почит.
дънест - дънеста, дънесто, мн. дънести, прил. За облекло, шапка — който е с голямо, провисна-ло дъно. Дънести панталони.
дървен - дървена, дървено, мн. дървени, прил. 1. Който е направен, добит от дърво. Дървена маса. Дървен материал. 2. Прен. Който е слабо-по...
дъщеря - мн. дъщери, ж. 1. Дете момиче по отношение на родителите си. 2. Прен. Жена по отношение на родина, народ.
жълтея - жълтееш, мин. св. жълтях, мин. прич. жълтял, несв. 1. Постепенно ставам жълт; пожълтявам. Листата вече жълтееха. 2. Жълтея се. Жъл...
жълто- - Първа съставна част на сложни думи със значение жълт, напр. жълто-зелен, жълто-бял.
жълтък - мн. жълтъци, (два) жълтъка, м. Гъсто жълто вещество, представляващо вътрешната част на птиче яйце. // прил. жълтъчен, жълтъче-на, ...
жътвен - жътвена, жътвено, мн. жътвени, прил. Който се отнася до жътва. Жътвен сезон.
зъбльо - мн. зъбльовци, м. Мъж с големи и/или издадени напред зъби.
зъбест - зъбеста, зъбесто, мн. зъбести, прил. 1. Който има големи, издадени напред зъби или е с гъсто наредени предни зъби. 2. Който е с го...
зърнен - зърнена, зърнено, мн. зърнени, прил. Който се отнася до зърнени храни. • Зърнени храни. Житни и бобови култури, чиито плодове се и...
зърно- - Първа съставна част на сложни думи, означаваща който се отнася до зърно, напр. зърнодобив, зърносушилка, зърнохранилище и др.
където - нареч. и съюз. 1. За въвеждане на подчинено обстоятелствено изречение за място. Горе, където е станцията, до юни се задържа сняг. ...
къделя - мн. къдели, ж. Остар. Определено количество вълна, памук, което се завива и се прикрепва на хурка, за да се преде от него прежда. ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: