Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----- - Намерени са 3364 думи от търсенето
апорт - (фр. apport)Фин. Вноска от движими или недвижими имоти от страна на съдружник в предприятие.
Аргус - (по гр. собств. Argous)1. Мит. В гръцката митология - стоок пазач великан, който никога не затварял всичките си очи.2. Прен. Бдите...
Ариел - (евр. ariely 'божи лъв')Мит. Добър въздушен дух в средновековните западноевропейски митове.
ариец - (по санскр. аrуа 'благороден')1. Ист. Представител на древен индоевропейски народ, завладял Сев. Индия и Иран между II и...
армюр - (фр. armure)Текст. Украшение върху плат, нанесено още при неговото изтъкаване.
артел - (рус. артель)Книж. Стопанска задруга.// Прил. артелен.
архи- - (по гр. arche 'начало; власт')Първа съставна част на сложни думи със значение 'първо-' (за старшинство); '...
аршин - (тур. arsin от перс. ars 'лакът')Мярка за дължина, равна на 68,58 см (турски аршин) или 71,2 см (руски аршин).
асана - (санскр. asana)Положение на тялото при йогийски упражнения.
аспид - (по гр. aspis, -idos)Геол. Вид скала, от която се получават плочи за покриви, за писане и др.
астра - (клат. aster но гр. astron 'звезда, съцветие')Бот. Градинско цвете с красиви цветове с лъчеобразни листенца; богородичка...
Атина - (гр. собств. Athene)Мит. Древногръцка богиня на мъдростта, покровителка на науките и изкуствата, Минерва в древноримската митологи...
афион - (тур. afyon от гр. opion)1. Бот. Градински мак, от който се получава маково семе, а също така и суров опиум.2. Втвърден сок от нед...
ашрам - (санскр. ashrama)Място, където пребивава индийски духовен учител с последователите си.
ашуре - (тур. asure от ар.)Желирано варено жито със стафиди.
балон - мн. балони, (два) балона.1. Сферичен летателен уред, напълнен с полек от въздуха газ.2. Стъклен или метален кълбовиден съд.3. Детс...
барче - мн. барчета, ср.1. Малък бар.2. Малък шкаф в жилище, където се държат алкохолни напитки.
басня - мн. басни, ж.1. Спец. В литературата - кратко поучително произведение в стихове или проза, в което чрез разказ за животни се изобр...
бавен - бавна, бавно ,мн. бавни.1. Който действа или извършва с неголяма скорост.2. Който протича и се осъществява дълго, продължително вр...
багаж - мн. багажи, (два) багажа.1. Чанти, куфари и други опаковани вещи, с които едно лице пътува.2. Прен. Запас от знания и умения. Умст...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: