Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----- - Намерени са 3364 думи от търсенето
врата - мн. врати, ж.1. Приспособление, което служи за отваряне и затваряне на отвор в стена, ограда, през който се влиза и излиза.2. Сами...
вреда - мн. вреди, ж. Ущърб, щета. Причинявам вреда. Нанасям вреда.// прил. вреден, вредна, вредно, мн. вредни. Вреден гризач. Това вредно...
врежа - врежеш, мин. св. врязах, мин. прич. врязал, св.— вж. врязвам.
връча - връчиш, мин. св. връчих, мин. прич. връчил, св.— вж. връчвам.
врява - само ед.1. Безреден силен шум от говор, викове на много хора.2. Пренебр. Шум, раздухване пред обществото на някой въпрос, коментар...
всадя - всадиш, мин. се. всадих, мин. прич. всадил, св.— вж. всаждам.
вуйна - Съпругата на вуйчо.// прил. вуйнин.
вчера - нареч.1. В деня преди днес.2. Разг. Неотдавна. До вчера ходеше прав под масата, сега много знаеш!
вчеша - вчешеш, мин. св. вчесах, мин. прич. вчесал, св.— вж. вчесвам.
въвра - въвреш, мин. св. въврях, мин. прич. въврял, св.— вж. въвирам.
въжар - въжарят, въжаря, мн. въжари, м.Човек, който прави и/или продава въжета.// прил. въжарски, въжарска, въжарско, мн. въжарски.
вълна - само ед.1. Козината, космите, които покриват тялото на овца и на някои други животни (камила, коза и под.).2. Остригана и обработе...
вънка - нареч.Разг. Вън.
върба - мн. върби, ж.Дърво с дълги клони и тесни листа, което расте по влажни места и край реки.// прил. върбов.
вържа - вържеш, мин. св. вързах, мин. прич.вързал, св.— вж. връзвам.
върна - върнеш, мин. св. върнах, мин. прич.върнешсв.— вж. връщам.
върша - вършиш, мин. св. върших, мин. прич. вършил, несв.1. Какво. Правя, занимавам се. Той всичко върши много бавно. Върша работата си с ...
въшка - мн. въшки, ж.Малко безкрило насекомо, което живее като паразит по човека и животните.
въшла - мн. въшли, ж.Жена въшльо.
вагус - (нлат. (nervus) vagus 'блуждаещ (нерв)')Мед. Блуждаещият нерв; парасимпатикус.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: