Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----- - Намерени са 3364 думи от търсенето
нисък - ниска, ниско, мн. ниски, прил. 1. Който има малка височина; невисок. Нисък човек. Ниска ограда. 2. Който се намира на неголяма вис...
нокът - нокътят, нокътя, мн. нокти, (два) нокътя, м. 1. Твърда рогова плоскост в горния край на човешки пръст. 2. Остър рогов израстък при...
осъдя - осъдиш, мин. св. осъдих, мин. прич. осъдил, св. - вж. осъждам.
обръч - мн. обръчи, (два) обръча, м. 1. Сгъната във формата на колело пластина от метал или дърво. Наби обръчите на кацата. Рокля с обръчи...
ожъна - ожънеш, мин. св. ожънах, мин. прич. ожънал. св. — вж. ожънвам.
окръг - мн. окръзи, (два) окръга, м. 1. Истор. Административно-териториална единица в миналото. Варненски окръг. 2. Териториална единица п...
окъпя - окъпеш, мин. св. окъпах, мин. прич. окъпал, св. — вж. окъпвам.
окъся - окъсиш, мин. св. окъсих, мин. прич. окъсил, св. — вж. окъсявам.
омъжа - омъжиш, мин. св. омъжих, мин. прич. омъжил, св. — вж. омъжвам.
опъна - опънеш, мин. св. опънах, мин. прич. опънал, св. — вж. опъвам.
остър - остра, остро, мн. остри, прил. 1. Който има тесен, тънък връх. Остър молив. Остра чука. 2. Който може да реже добре или да пробожд...
отвъд - нареч. От другата страна на някаква граница; оттатък. Да отидем отвъд.
отвън - нареч. 1. Вън от мястото, в което се намирам. Отвън се чу шум. 2. От други държави, от друго място. Внасям продукти отвън. 3. От в...
откъм - предлог. 1. За посока — от. Откъм къщата се зададе майка му. 2. За отношение към обект — по отношение на. България не е бедна откъ...
откъс - мн. откъси, (два) откъса, м. Част от литературна, филмова или музикална творба, отделена от цялото. В учебника са поместени няколк...
отъня - отъниш, мин. св. отъних, мин. прич. отънил, се. — вж. отънявам.
отъпя - отъпиш, мин. св. отъпих, мин. прич. отъпил, св. — вж. отъпявам.
пъкло - само ед. Разг. Пъкъл.
пъпеш - мн. пъпеши, (два) пъпеша, м. 1. Влачещо се растение, което през лятото ражда едри, сочни и вкусни жълти (или жълто-зелени) плодове...
пъхам - пъхаш, несв.; какво. Леко и внимателно, мушкам, поставям навътре в нещо; завирам. Пъхам кърпичката в чантата. - пъхам се. Вра се т...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: