Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----- - Намерени са 3364 думи от търсенето
уедря - уедриш, мин. св. уедрих, мин. прич. уедрил, св. — вж. уедрявам.
ужиля - ужилиш, мин. св. ужилих, мин. прич. ужилил, св. — вж. ужилвам.
ужким - част. Разг. Уж.
узрея - узрееш, мин. св. узрях, мин. прич. узрял, св. — вж. узрявам.
уиски - мн. уискита, ср. 1. Само ед. Спиртна напитка, подобна на водка или ракия. 2. Порция от тази напитка.
умеря - умериш, мин. св. умерих, мин. прич. умерил, св. — вж. умервам.
умиля - умилиш, мин. св. умилих, мин. прич. умилил, св. — вж. умилявам.
умиря - умириш, мин. св. умирих, мин. прич. умирил, св. — вж. умирявам.
умник - мн. умници, м. 1. Ирон. Човек, който се старае да изпъкне с ум, познания. Голям умник е. вечно философства. 2. Разг. Хитрец; отрак...
унизя - унизиш, мин. св. унизих, мин. прич. унизил, св. — вж. унизявам.
упрек - мн. упреци, (два) упрека, м. Укор. Отправям упрек.
уредя - уредиш, мин. св. уредих, мин. прич. уредил, св. — вж. уреждам.
урсуз - прил., неизм. Разг. Който е лош, проклет, злобен, инат.
усетя - усетиш, мин. св. усетих, мин. прич. усетил, св. — вж. усещам.
усиля - усилиш, мин. св. усилих, мин. прич. усилил, св. — вж. усилвам.
успех - мн. успехи, (два) успеха, м. 1. Постигане на цел; прогрес, сполука. Успех в бизнеса. Имам успех. Нямам успех в любовта. Успехи в к...
успея - успееш, мин. св. успях, мин. прич. успял, св. — вж. успявам.
устен - устна, устно, мн. устни, прил. 1. Който се отнася до уста. Устна хигиена. Устна кухина. 2. Който се извършва с говорене, не писмен...
устие - мн. устия, ср. 1. Мястото, където река се влива в море или езеро. 2. Малък отвор на някои съдове; уста. 3. Начало или край на план...
утрин - утринта, мн. утрини, ж. Сутрин. // прил. утринен, утринна, утринно, мн. утринни. Утринен хлад. Утринен концерт.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: