Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

творен - Намерени са 22 думи от търсенето
творец - мн. творци, м. 1. Човек, който твори или е сътворил нещо. Велик творец е Рафаело. 2. Бог като създател на всичко. Всички сме деца ...
отворен - отворена, отворено, мн. отворени, прил. 1. През който може да се движи нещо. Отворен прозорец. Отворена врата. 2. Достъпен за посе...
затворен - затворена, затворено, мн. затворени, прил. Който се е затворил. // нареч. затворено. • Затворен живот. Живот без много развлечения...
творение - мн. творения, ср. 1. Творба. 2. Живо същество, създадено от природата, от Бога. Птичката е божие творение.
четворен - четворна, четворно, мн. четворни, прил. 1. Който се състои от четири еднородни предмета или от четири части. Четворен конец. 2. Ко...
притворен - притворна, притворно, мн. притвбрни, прил. Който съдържа притворство.
сънотворен - сънотворна, сънотворно, мн. сънотворни, прил. Който предизвиква сън. Сънотворно лекарство.
сътворение - мн. сътворения, ср. Създаване. Сътворението на света.
животворен - животворна, животворно, мн. животворни, прил. Който дава живот, сили, жизненост. Животворен въздух. Животворно действие.
чудотворен - чудотворна, чудотворно, мн. чудотворни, прил. Който върши чудеса. Чудотворно средство. // нареч. чудотворно.
благотворен - благотворна, благотворно, мн. благотворни, прил.Кой го оказва добро въздействие, който влияе добре. Благотворно влияние.
сълзотворен - сълзотворна, сълзотворно, мн. сълзотворни, прил. Който дразни очите и предизвиква отделяне на сълзи. Сълзотворен газ.
одухотворен - одухотворена, одухотворено, мн. одухотворени, прил. Който е проникнат от възвишени чувства и е с извисен дух или изразява такива ч...
плодотворен - плодотворна, плодотворно, мн. плодотворни, прил. Който дава добри резултати; благоприятен за развитието. Плодотворен труд. // същ....
ползотворен - ползотворна, ползотворно, мн. ползотворни, прил. Който допринася полза; полезен.
смехотворен - смехотворна, смехотворно, мн. смехотворни, прил. Който предизвиква смях; смешен. Смехотворен вид. Смехотворно държание.
неръкотворен - неръкотворна, неръкотворно, мн. неръкотворни, прил. Остар. Който не е сътворен от човешка ръка. Неръкотворен паметник.
удовлетворен - удовлетворена, удовлетворено, мн. удовлетворени, прил. Който е получил удовлетворение. Искането ми е удовлетворено. // същ. удовле...
олицетворение - мн. олицетворения, ср. 1. Олицетворяване. 2. Спец. Художествен похват, свързан с придаване на човешки качества на животни и предме...
стихотворение - мн. стихотворения, ср. Спец. Кратък лирически жанр, в който основното са образите и чувството, а не действието. Пиша стихотворения...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: