Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

рам - Намерени са 893 думи от търсенето
анексирам - анексираш.Извършвам анексия; подлагам на анексия.
анкетирам - анкетираш.Правя анкета.
апликирам - апликираш.Правя апликация.
аплодирам - аплодираш.Одобрявам или приветствам чрез ръкопляскания; ръкопляскам.
апробирам - апробираш.1. Давам официално одобрение.2. Допускам студент до стажантска практика.
аранжирам - аранжираш.Правя аранжимент; подлагам на аранжимент.
асистирам - асистираш.Извършвам работа като асистент; помагам.
асоциирам - асоциираш.Свързвам по асоциация.
аспирирам - аспирираш.Имам аспирации, проявявам аспирации.
атестирам - атестираш.Давам атестация; правя, провеждам атестация.
афектирам - афектираш.Предизвиквам афект. - афектирам се. Изпадам в афект.
анонсирам - (фр. annoncer)Съобщавам, известявам.// Същ. анонсиране.
антидрама - (по анти- + драма)Литер. Театрална пиеса на крайно модернистично течение в драматургията, което отрича законите на класическото из...
арамейски - (по евр. Aram 'Сирия')Семитски език, говорен в Сирия, Палестина и Египет от IX в. пр. Хр. до VII в. сл. Хр., език, на ко...
балотирам - балотираш, несв. и св.; за кого или кого.Подлагам на балотаж.
бетонирам - бетонираш, несв. и св.Изливам, наливам бетон.
безсрамен - безсрамна, безсрамно, мн. безсрамни.Който е лишен от срам.// нареч. безсрамно.// същ. безсрамие.
бланширам - бланшираш, несв. и св. какво.Подлагам на бланшировка.// същ. бланширане, ср.
блиндирам - блиндираш, несв. какво.Прикривам с блиндаж.• Блиндирана кола. Покрита с брони кола за предпазване от поражение.
бутилирам - бутилираш.Затварям в бутилки.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: